20 aprilie 2024
EconomieConvocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 aprilie 2024

Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 aprilie 2024

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI                                                            

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂSectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

 

Eveniment important

 

 

Convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor în 29/30 aprilie 2024

 

Consiliul de administrație a hotărât convocarea Adunărilor generale extraordinară și ordinară ale acționarilor EVERGENT Investments pentru data de 29/30 aprilie 2024, cu ordinea de zi din Convocatorul anexat. La cele două adunări sunt invitați toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2024, dată de referință.

 

Între cele mai importante propuneri de pe ordinea de zi ale Adunărilor generale se regăsesc:

 

1. Adunarea generala extraordinară:

Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 96.175.359,20 lei la 90.902.859,20 lei, ca urmare a anulării unui număr de 52.725.000 de acțiuni proprii dobândite de către companie.

Aprobarea a trei programe de răscumpărare a acțiunilor proprii – ”Programele 10, 11 și 12”. Compania va răscumpăra acțiuni în număr maxim de 12.500.000 acțiuni prin operațiuni în piață (1,3751% din capitalul social) în vederea derulării de programe de tip “stock option plan” (Programul 10), maxim 18.200.000 de acțiuni (2,0021% din capitalul social) prin ofertă publică de cumpărare, pentru reducerea capitalului social, prin anularea acțiunilor (Programul 11), precum și maxim 9.100.000 de acțiuni (1,0010% din capitalul social) prin operațiuni în piață, în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor (Programul 12). (Procentele menționate mai sus sunt calculate dupa reducerea capitalului social.)

 

2. Adunarea generală ordinară:

Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate și individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, însoțite de opinia auditorului.

Aprobarea repartizării de dividende în sumă totală de 81.694.796,85 lei din rezultatul net realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, compus din profitul net și câștigul net reflectat în rezultatul reportat din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii clasificate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (FVTOCI).

Aprobarea dividendului brut de 0,09 lei/acțiune (reprezentând 7,06% dividend yield la prețul de închidere din data de 22 martie 2024), pentru acționarii înregistrați la data de 22 mai 2024. Data plății este 12 iunie 2024.

Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

 

EVERGENT Investments continuă să ofere investitorilor la BVB un randament competitiv, printr-o politică predictibilă ca mix între acordarea de dividende și programe anuale de răscumpărare.

 

Ratele de distribuire a dividendelor din ultimii ani demonstrează atât predictibilitatea acordării de dividende acționarilor pe o bază consistentă, cât și soliditatea fluxurilor de numerar ale companiei, ambele reliefând o poziție financiară puternică în industrie.

 

Acționarii sunt invitați să consulte toate materialele suport pentru AGEA și AGOA, disponibile pe site-ul www.evergent.ro, începând de marți, 26 martie 2024, data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

 

Claudiu Doroș

Președinte Director general Gabriel Lupascu

                Ofițer Conformitate

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri