Peste 50 de contribuabili băcăuani la Bugetul de stat și profesioniști contabili au primit, joi, 11 iulie, la sediul Administrației Finanțelor Publice (AJFP) Bacău, clarificări și îndrumări referitoare la noutățile legislative din domeniul fiscal. Consilierii superiori ai AJFP Elena și Bogdan Bărbieru le-au prezentat participanților proiectele actelor normative privind instituirea unor facilități fiscale, procedura de mediere și procedura de poprire electronică.

Reuniunea de la Bacău s-a înscris în seria consultărilor cu mediul de afaceri pe tema prevederilor proiectului Ordonanței Guvernului privind instituirea unor facilități fiscale, serie ordonată tot joi de Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Reprezentanții ANAF au prezentat măsurile fiscale adoptate în vederea sprijinirii contribuabililor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la bugetul general consolidat și creșterea gradului de conformare la declararea și plata obligațiilor fiscale. Printre acestea se regăsesc procedura de mediere și poprirea electronică. Totodată, au fost prezentate și unele dintre prevederile proiectului actului normativ privind facilitățile fiscale acordate contribuabililor, cum ar fi măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion de lei.

Obiectivele stabilite vizează simplificarea procedurilor de administrare fiscală pentru susținerea conformării voluntare la declararea obligațiilor fiscale, sprijinirea conformării la plata obligațiilor fiscale, prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, asigurarea unui tratament fiscal diferențiat în funcție de comportamentul fiscal al contribuabililor și ANAF ca instituție eficientă și transparentă.
„Planul de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor la Bugetul General Consolidat” a fost publicat pe site-ul ANAF și poate fi accesat la www.anaf.ro/INFO Publice.

Propuneri pentru poprirea electronică

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, din această lună, un nou mecanism pentru automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele fiscale, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită. Astfel – susțin finanțiștii – disponibilitățile bănești existente în conturile contribuabililor nu vor fi afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înființare a popririi bancare. Încetarea măsurii de poprire bancară se va face de ANAF pe baza schimbului rapid de informații cu instituțiile de credit.

Contribuabilii nu trebuie să se mai deplaseze la sediile organelor fiscale pentru ridicarea popririlor.
ANAF a propus și scurtarea duratei de comunicare a actelor de executare silită.
În timpul reuniunii de la Bacău au fost notate mai multe propuneri ale participanților, precum „depunerea online a notificărilor privind procedura de mediere și a altor notificări către organul fiscal” și „reducerea plafonului la mai puțin de un milion de leipentru restructurarea fiscală”. Contribuabilii interesați se pot informa și pot adresa propuneri în continuare, accesând site-ul www.anaf.ro/InfoPublice, sau prin CallCenter +4031 403.91.60.