Sala de ședințe de la Centrul de Afaceri și Expoziții a găzduit marți, 16 iulie, după orele prânzului, conferința de disiminare a rezultatelor CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a a modului de funcțuionare a instituțiilor publice), un proiect care se desfășoară prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1 – Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul „ Sprijinirea Municipiului Bacău pentru asigurarea managementului performanței și calității – SIPOCA 96” este implementat de Municipiul Bacău, în calitate de beneficiar, împreună cu Asociația „PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă”, în calitate de partener. Obiectiv general este introducerea și extinderea de sisteme, instrumente și procese de managementul calității și performanței, precum ISO 9001:2015 și CAF, la nivelul Primăriei Municipiului Bacău (aparatul de lucru cu toate structurile subordonate) și în cadrul Agenției de Dezvoltare Locală Bacău – structură (instituție publică) descentralizată și subordonată UAT Municipiul Bacău, prin îmbunătățirea durabilă a eficacității managementului la nivel local, prin furnizarea unor înalte standarde de cunoștințe și expertiză pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei.

La conferință au participat primarul Cosmin Necula alături de alți membri ai conducerii Primăriei Municipiului Bacău precum și șefii și reprezentanții direcțiilor din primărie. „Este un proiect gândit pentru a reuși ajustarea performanțelor administrative din perspectiva cerințelor pe care le-a adus populația căt și sistemul administrativ românesc și european. Principala solutie care se va degaja în urma acestui proiect cu finanțare europeană va fi practic confirmarea unei organigrame funcționale, pe necesitățile de management certificat al calității”, a precizat primarul Cosmin Necula în deschidera conferinței.

În cadrul acestui eveniment s-au diseminat informațiile privind importanța și beneficiile implementării CAF la nivelul Municipiului Bacău și al Agenției de Dezvoltare Locală Bacău.


PUBLICITATE