Comunicat de presă

ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA „PLAIURILE BISTRIȚEI”
SAT GÎRLENI, COM.GÎRLENI, JUD.BACAU
CUI: 34086660, Cont LIBRA INTERNET BANK – Sucursala Bacau RO86BREL0002001220830100
[email protected], www.galplaiurilebistritei.ro
Tel./fax: 0334112729
Sesiunea nr. 1/2017
Apel de selectie nr. 1/ 2017
Anunț publicat în data de: 23.10.2017

ANUNT PRIVIND PRELUNGIREA APELULUI DE SELECTIE VERSIUNE SIMPLIFICATA PE MASURA M1/6B ACCELERAREA EVOLUTIEI MEDIULUI RURAL DIN TERITORIUL G.A.L.

Asociatia G.A.L. „PLAIURILE BISTRITEI” anunta lansarea unui apel de selectie pentru Masura
M1/6B Accelerarea evolutiei mediului rural din teritoriul G.A.L.

Data lansarii apelului de selectie: 29.09.2017
Beneficiarii eligibili sunt autoritatile publice locale de pe teritoriul G.A.L. Plaiurile Bistritei .
Cheltuieli eligibile
Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea , dotarea clădirilor
Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de masini, utilaje, instalaţii şi echipamente noi
Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci
Înfiinţarea, modernizarea, dotarea reţelelor de utilitati
Înfiinţarea,îmbunătăţirea , amenajarea, reabilitarea sau extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scara mică, dotarea acestora, inclusiv investiţii în energie regenerabilă şi scăderea consumului de energie (inclusiv parcuri, terenuri de sport, spatii agrement, etc.)
Cheltuieli legate de taxe, autorizaţii, avize, servicii de proiectare si consultanţă

Fondurile disponibile pentru masura lansata este de 363.950 euro si suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru un proiect este de este de 75.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului este de 100%pentru investitii negeneratoare de profit si 90% pentru activitati generatoare de profit.

Data limita de primire a proiectelor/locul unde se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune la sediul GAL „PLAIURILE BISTRITEI” din localitatea Girleni, sat Girleni, str. Ion Lascar 254, judetul Bacau, pana la data limita 10/11/2017 de luni pana vineri in intervalul orar 9.00 – 14.00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii lansate sunt cuprinse in ghidurile solicitantului elaborate de GAL pentru masura M1/6B Accelerarea evolutiei mediului rural din teritoriul G.A.L , aceste documente fiind disponibile pe pagina web a GAL, www.galplaiurilebistritei.ro.

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare sunt urmatoarele: telefon 0334.112729; de luni pana vineri in intervalul orar 9.00 – 14.00 sau e-mail: [email protected]. Informatii detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile la sediul GAL „PLAIURILE BISTRITEI” pe suport tiparit.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"