22 mai 2024

Cuvânt pentru suflet

FERICIȚI SUNT CEI CARE NU AU VĂZUT, DAR AU CREZUT!

Prima duminică post-pascală, dedicată memoriei Sfântului Apostol Toma, ne poziționează tot spre Înviere. Rostirea duhovnicească a pericopei evanghelistului Ioan (20, 19-31), ce se regăsește și în slujba miezului zilei...

Duminica a 7-a a Paştelui

Liturgia cuvântului din această duminică ne prezintă trei rugăciuni: cea a diaconului Ştefan, care...

Duminica a VI-a a Paștelui

Fragmentul evanghelic din Duminica a VI-a a Paștelui (In 15,9-17) ne poartă în Cenacol,...

Duminica a V-a a Paştelui

Continuăm să ne bucurăm de roadele misterului pascal pe care, cu bucurie, l-am celebrat...

Intrarea Domnului în Ierusalimul inimilor noastre

Călători pe drumul Învierii fiind, dăm slavă Cerului! Biserica ne îndreaptă pașii către întâia...

Duminica Sfintei Maria Egipteanca, a V-a din Postul cel Mare

Suntem în duminica numită a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, a cincea din Postul cel Mare al Paștelui și ultima din cuprinsul celor patruzeci de zile care se termină în vinerea dinaintea sâmbetei Sfântului Lazăr. Ne străduim a rămâne pironiți și pecetluiți întru bucuria înmiresmată a iubirii lui Dumnezeu, încercând...

Duminica a IV-a a Paștelui

În cea de-a patra duminică a Paștelui, Biserica ne invită să medităm asupra imaginii lui Isus, Bunul Păstor, și, în același timp, să ne rugăm și pentru vocații, întrucât celebrăm „Ziua mondială de rugăciune pentru vocații”. În fragmentul evanghelic al acestei zile (In 10,11-18) îl întâlnim pe Isus care se...

Sfântul Ioan Scărarul, ghidul nostru spre Cer, în cea de-a patra Duminică a Sfântului și Marelui Post

Pentru că perioada Triodului este o continuă invitație de a ne așeza în lumina comuniunii de iubire ce izvorăște din lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, suntem încurajați să trăim preaplinul Ortodoxiei fără a ne mai teme de greutatea postirii. Duminica aceasta, a patra din post, ne aduce aminte...

Duminica a III-a a Paștelui

Întâlnim și în Duminica a III-a a Paștelui o altă apariție a celui Înviat. În fiecare dintre aparițiile sale după Înviere, Isus se dezvăluie unui discipol sau unui grup de discipoli, apoi îi îndeamnă să meargă și să răspândească vestea bună a învierii. Prin toate aparițiile sale, Domnul caută...

Duminica a doua a Paștelui sau a Divinei Îndurări

Duminica a doua a Paștelui încheie octava pascală, cele opt zile în care Biserica ne-a invitat să trăim bucuria învierii în ca pe o singură zi, meditând la aparițiile lui Isus cel înviat. Această duminică poartă mai multe denumiri, datorită evenimentelor celebrate: Duminica Tomei, Duminica Albă și Duminica Divinei Îndurări. –...

De ce Crucea marchează jumătatea Postului celui Mare?

Tradiția Bisericii pune la dispoziție, în mijloc de Post Mare, posibilitatea de a ne aduce în inimi primăvara cea duhovnicească, prin Cruce. Pentru a nu pierde din vedere în Cine ne este mântuirea și pentru a vibra, sub greutatea propriilor noastre jertfe și nevoințe, pe Calea mergerii transfiguratoare înspre...

Învierea Domnului

Sfânta Biserică sărbătorește în fiecare duminică Învierea Domnului, însă, „o dată pe an o celebrează într-un mod deosebit împreună cu fericita lui pătimire, prin marea solemnitate a Paștelui” (cf. Sacrosanctum Concilium, nr. 102). Această solemnitate, începută în Joia Sfântă cu Liturghia Cinei Domnului, ajunge la punctul culminant în Vigilia pascală...

Duminica a doua a Postului celui Mare

Într-o firească succesiune duhovnicească cu făgăduința încredințată de conținutul celei dintâi duminici a Postului Paștelui, Biserica ne statornicește astăzi trecerea către bucuria pascală prin evocarea Teologului Luminii celei necreate. A Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. A părintelui care ne dezvăluie, într-un tainic chip, alfabetul cunoașterii prezenței luminoase și transfiguratoare...

Pacea mea o dau vouă!

A venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă!" (In 20,19)   Iubiţi fraţi şi surori în Domnul, "Pace vouă!" - acestea sunt primele cuvinte pe care Isus le-a adresat ucenicilor după învierea sa din morţi. Nu este vorba despre un simplu salut sau de o urare obişnuită,...

Duminica Floriilor și a Pătimirii Domnului (B)

La începutul Săptămânii Sfintei Biserica ne invită să ne oprim în fața unei „porți” pe care stă scris: „Duminica Floriilor și a Pătimirii Domnului”. Trecând prin această poartă, intrăm în cea mai importantă săptămână pentru noi, creștinii, cea mai intensă și plină de simboluri din întregul an liturgic: Săptămâna Sfântă,...

DUMINICA CHEMĂRII DE A FI ORTODOCȘI

Prima Duminică a Postului Mare este numită ”a Ortodoxiei”. Instituită în anul 843, deci la încheierea frământatei epoci a celor șapte Sinoade ecumenice, ea are rolul de a ne învăța despre icoane, despre adevărata închinare, despre sfințenie și sfințire, despre rolul și puterea de a mărturisi pentru totdeauna biruința...

Duminica deschiderii ușilor pocăinței și a începerii Postului Mare

La începutul călătoriei noastre spre Înviere, Biserica ne învață că este important să trecem prin Duminica Iertării. Apelativul derivă de la o rânduială specială a slujbei zilei, la sfârșitul căreia toți cei prezenți își cer iertare unii de la ceilalți, în cadrul unui ceremonial aparte, emoționant, inimile tuturor fiind...

Duminica a V-a din Postul Mare (B)

„Domnule, vrem să-l vedem pe Isus!” (In 12,20). Cu aceste cuvinte începe Evanghelia duminicii a V-a din Postul Mare. Această dorință simplă, exprimată de un grup de greci care probabil doar au auzit despre minunile sale, pare să fie în contrast cu atmosfera tensionată și ostilitatea crescândă din partea...

Duminica a IV-a din Postul Mare (B)

„Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (In 3,16). Acesta este unul dintre cele mai cunoscute versete din Sfânta Scriptură, un verset pe care ar trebui să-l...