20 aprilie 2024
ContrasensBacău - Iași, eterna comparație

Bacău – Iași, eterna comparație

În ultimii ani, județele Bacău și Iași au fost adesea supuse unor comparații economice, datorită importanței lor în cadrul Regiunii de Nord-Est a României. Analizând diverse aspecte economice precum salariile, structura activității și ponderea în numărul de salariați, putem contura o imagine clară a evoluției fiecărui județ și a direcției în care se îndreaptă.

O primă comparație relevă discrepanțe semnificative în nivelul salariilor medii brute între cele două județe. În decembrie 2023, salariul mediu brut în Iași era de aproximativ 7.900 de lei, în timp ce în Bacău acesta era de 7.000 de lei. Bacăul înregistrează un salariu mediu mai mare în sectorul «Agricultură, vânătoare, servicii anexe, silvicultură și pescuit», în timp ce Iașiul domină în domeniile «Industriei și construcțiilor», precum și în «Servicii».

O altă metrică importantă este ponderea pe care fiecare județ o deține în numărul total de salariați din Regiunea de Nord-Est. În timp ce Bacăul a Înregistrat o ușoară scădere a acestui procentaj de la 19,6% în 2015 la 19% în prezent, Iașiul a crescut de la 27,9% la 29,89%. Această tendință indică un trend favorabil pentru Iași în ceea ce privește forța de muncă disponibilă.

O privire asupra evoluției numărului de salariați în perioada 2015-2023 dezvăluie și mai multe informații interesante. Bacăul a înregistrat o creștere modestă de la 105.640 la 123.045 de salariați, în timp ce Iașiul a înregistrat o creștere semnificativă de la 150.191 la 193.150 de salariați.

Bacăul, cu o tradiție îndelungată în agricultură, a înregistrat o ușoară scădere a procentajului de salariați în acest domeniu, de la 2,9% în 2015 la 2,6% în prezent. Și Iașiul a înregistrat o scădere, de la 2,39% la 2%. Cu toate acestea, este important să subliniem că agricultura continuă să fie un sector vital pentru ambii județe, având în vedere contribuția sa la economie și la păstrarea echilibrului economic și social în zonele rurale.

În ceea ce privește industria și construcțiile, Bacăul se remarcă printr-o creștere a procentajului de salariați în acest domeniu, de la 37% în 2015 la 39% în prezent. Pe de altă parte, Iașiul a înregistrat o scădere a procentajului de salariați în industrie și construcții, de la 29% în 2015 la 24% în prezent. Această scădere poate fi atribuită unei orientări mai pronunțate către sectoarele serviciilor și tehnologiei în Iași.

Sectorul serviciilor este unul dintre domeniile de excelență pentru județul Iași. Aici, Iașiul domină clar, cu un procentaj de salariați în servicii de 73% în prezent, comparativ cu 60% în 2015. Această creștere semnificativă subliniază importanța tot mai mare a sectorului serviciilor în economia județului. În același timp, Bacăul înregistrează o ușoară scădere a procentajului de salariați în servicii, de la 60% în 2015 la 58% în prezent.

În final, observăm că fiecare județ are propriile sale caracteristici și tendințe în ceea ce privește structura activității economice. În timp ce Bacăul își menține tradiția în agricultură și încearcă să-și consolideze prezența în industrie, Iașiul își extinde dominanța în sectorul serviciilor și tehnologiilor înalte.

spot_img

Alte titluri

spot_img

Ultimele știri