22 mai 2024
ActualitateATENȚIE! Astăzi, începe înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar viitor

ATENȚIE! Astăzi, începe înscrierea copiilor la grădiniță pentru anul școlar viitor

Pentru cuprinderea în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani, Ministerul Educației a aprobat ca înscrierea copiilor nou-veniți în grădiniță, pentru anul școlar viitor, să înceapă pe 31 mai 2021. Orarul înscrierilor este stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) şi pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean.

IMPORTANT! Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind solicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică. Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.Pentru anul școlar viitor, sunt stabilite 15.173 de locuri pentru înscrierile copiilor nou-veniți în grădinițele din județul nostru. Dintre acestea, 4.671 sunt numai în unitățile de învățământ preșcolar din municipiul Bacău.

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri