15 iulie 2024
SănătateAsigurarea medicală în România: Acces mai larg la dispozitivele medicale

Asigurarea medicală în România: Acces mai larg la dispozitivele medicale

În ultima ediție a Ghidului Asiguratului, emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), o veste importantă vine în sprijinul persoanelor asigurate din țara noastră: un acces extins la diverse dispozitive medicale, în baza unei prescripții medicale. Această inițiativă marchează o evoluție semnificativă în asigurarea unui tratament adecvat și îmbunătățirea calității vieții pentru cei care au nevoie de astfel de dispozitive.

Conform celei mai recente versiuni a Ghidului Asiguratului, beneficiarii de asigurare medicală au dreptul la o gamă variată de dispozitive medicale, care pot fi acordate pe o perioadă determinată sau nedeterminată, sub formă de închiriere. Este esențial să subliniem că aceste dispozitive sunt disponibile în baza unei prescripții medicale eliberate de un medic aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate.Printre dispozitivele medicale incluse în pachetul de bază pentru recuperarea deficiențelor organice sau funcționale în ambulatoriu se numără dispozitive de protezare în domeniul ORL, dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive pentru incontinență urinară, proteze pentru membre, orteze pentru coloana vertebrală sau membre, încălțăminte ortopedică, dispozitive pentru deficiențe vizuale, echipamente pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă, aparate CPAP/ BPAP și dispozitive de asistare a tusei, dispozitive pentru terapia cu aerosoli, dispozitive de mers, proteze externe de sân și dispozitive compresive.

Prescripțiile medicale au, în general, o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii, însă pentru anumite categorii de dispozitive medicale, această valabilitate este nelimitată. Aceste categorii includ echipamentele pentru oxigenoterapie și ventilație noninvazivă pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv, stomă permanentă sau incontinență urinară permanentă și proteze definitive pentru membre superioare și inferioare.

Procedura de obținere a dispozitivelor medicale este relativ simplă. Cererile pot fi depuse la casa de asigurări de sănătate de către asigurat sau de către un membru al familiei sau reprezentant legal. Documentele necesare includ copia actului de identitate, prescripția medicală și, în unele cazuri, certificatul de încadrare în grad și tip de handicap.

Pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani, în cerere trebuie atașată și prescripția medicală specificând domiciliul copilului, precum și copia certificatului de naștere. Aceste documente pot fi transmise fizic sau prin mijloace de comunicare electronică.

Casa de asigurări de sănătate are un termen de trei zile lucrătoare pentru evaluarea și aprobarea sau respingerea cererii. În cazul în care cererea este aprobată, asiguratul poate ridica o decizie de aprobare pentru procurarea sau închirierea dispozitivului de la casa de asigurări de sănătate.

În situația în care cererile pentru dispozitive depășesc fondul lunar aprobat, se întocmesc liste de prioritate pe categorii de dispozitive. Asiguratul poate, de asemenea, să solicite schimbarea furnizorului sau un alt tip de dispozitiv medical, obținând o nouă decizie de la casa de asigurări de sănătate.

Este important de menționat că dispozitivele medicale au termene de înlocuire, care încep să curgă din momentul în care asiguratul beneficiază de fiecare dintre acestea. Această politică asigură o gestionare eficientă a necesităților de sănătate ale populației și o utilizare responsabilă a resurselor disponibile.spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Ultimele știri