21 iulie 2024
EconomieANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR CHIMCOMPLEX S.A....

ANUNT PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILOR CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

ANUNT

PRIVIND OFERTA PUBLICA DE CUMPARARE A ACTIUNILORCHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI LA PRETUL DE 23,8 LEI/ACTIUNE

Decizia ASF nr. 97/01.02.2024

 

Denumirea si sediul social al societatii vizate

Societatea vizata este CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Nr. Inmatriculare ORC: J4/493/1991, CUI: 960322 (Emitentul), capital social 304.907.851 lei impartit in 304.907.851 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu pe actiune, fiecare actiune conferind drepturi egale, avand obiect principal de activitate conform codificarii Rev. CAEN (2) este: 2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza. Actiunile emise de Emitent se tranzactioneaza pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti (BVB), categoria standard, simbolul CRC, cod ISIN ROCHOBACNOR8, Cod LEI: 549300FCIHJZOG56WD36.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti la data de 08.12.2023:

Actionar Nr. actiuni % din capitalul social
CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda 259.152.119 84,99360
Statul Roman prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului 27.305.181 8,9552
Persoane juridice 14.249.905 4,7325
Persoane fizice 4.020.646 1,3186
Total 304.907.851 100

 

Denumirea si sediul social al Ofertantului

Ofertantul este CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti, societate pe actiuni, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Onesti, Str. Industriilor nr. 3, jud. Bacau, Nr. Inmatriculare ORC: J4/493/1991, CUI: 960322 (Emitentul), capital social 304.907.851 lei impartit in 304.907.851 actiuni nominative ordinare, dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu pe actiune.

Structura sintetica a registrului consolidat al actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti la data de 08.12.2023:

Actionar Nr. actiuni % din capitalul social
CRC ALCHEMY HOLDING B.V. Amsterdam Olanda 259.152.119 84,99360
Statul Roman prin Autoritatea Pentru Administrarea Activelor Statului 27.305.181 8,9552
Persoane juridice 14.249.905 4,7325
Persoane fizice 4.020.646 1,3186
Total 304.907.851 100

 

CRC Alchemy Holding B.V. este persoana juridica olandeza cu sediul in Zuidplein 116, 1077XV, Amsterdam, Olanda, detinuta de CRC Zeus Holding B.V. (100%).

CRC Zeus Holding B.V. este persoana juridica olandeza cu sediul in Zuidplein 116, 1077XV, Amsterdam, Olanda, detinuta de C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. (100%).

C.R.C. Impex Chemicals S.R.L. este persoana juridica romana cu sediul in Municipiul Ploieşti, Str. Depoului, nr. 16, (pavilionul administrativ al UZUC S.A., etaj), Judet Prahova, Romania, CUI 14687290, nr. inregistrare in Registrul Comertului J29/628/2002, si este detinuta in proportie de 91,339% de Stefan Vuza, persoana fizica romana. Societatea SERVICIILE COMERCIALE ROMÂNE S.A. Piatra Neamt detine restul de 8,661%.

Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit

Oferta publica de cumparare are ca obiect un numar de 900.000 actiuni comune, nominative, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare si care reprezinta 0,2952% din actiunile Societatii vizate.

Achizitia de actiuni a fost aprobata de Adunarile Generale Extraordinare ale Actionarilor Emitentului din  21.06.2023 si are ca scop distribuirea acțiunilor ca pachete motivaționale (stock option plan) administratorilor, managerilor si salariatilor, conform prevederilor din Politica de Remunerare.

Pretul oferit de Ofertant este de 23,8 lei/actiune.

Acesta a fost stabilit in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Denumirea intermediarului ofertei

Societatea care intermediaza Oferta Publica de Cumparare este S.S.I.F. ESTINVEST S.A., societate de servicii de investitii financiare, cu sediul social in Focsani, str. Republicii, nr. 9, telefon 0237/238900; fax 0237/237471, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Vrancea sub nr. J39/663/1995,  CUI: 8017326, autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2668/05.08.2003.

Numarul de actiuni emise de societatea vizata care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat

Ofertantul detine in nume propriu 1.174.236 de actiuni CHIMCOMPLEX S.A., reprezentand 0,3851%  din capitalul social al Emitentului, iar impreuna cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat detine  275.931.496 de actiuni CHIMCOMPLEX S.A., reprezentand 90,4967 % din capitalul social al Emitentului.

Declaratie cu privire la faptul ca a fost întocmit un document de oferta si locurile unde poate fi obtinut

Documentul de Oferta aferent a fost intocmit si este disponibil spre consultare actionarilor CHIMCOMPLEX S.A. in mod gratuit pe suport hartie, la sediul central al lntermediarului, SSIF ESTINVEST S.A. Focsani, Bd. Republicii nr. 9, jud. Vrancea incepand cu data publicarii anuntului de oferta si pana in ultima zi a Perioadei de derulare a Ofertei, sau in format electronic, pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), a lntermediarului Ofertei (www.estinvest.ro) si a Ofertantului (www.chimcomplex.com).

Perioada de derulare a ofertei

Perioada de derulare a Ofertei este 20 zile lucratoare, in intervalul 08.02.2024 – 06.03.2024, si va fi initiata in a patra zi lucratoare de la data la care anuntul de oferta a fost publicat, in varianta tiparita sau online, intr-un cotidian de circulatie nationala, precum si intr-un ziar local, de pe raza administrativ teritoriala a Emitentului, precum si pe website-urile www.bvb.ro, www.chimcomplex.ro si www.estinvest.ro.

Aprobarea documentului de ofertă nu are valoare de garanţie şi nici nu reprezintă o altă formă de apreciere a A.S.F. cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzacţiile de încheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare sau realizate ca urmare a procedurii obiect al anunţului. Decizia de aprobare certifică numai regularitatea documentului de ofertă în privinţa exigenţelor legii şi ale normelor adoptate în aplicarea acesteia.

          

 

         INTERMEDIAR,                                                                       OFERTANT,

S.S.I.F. ESTINVEST S.A. Focsani                                                   CHIMCOMPLEX S.A.

Director General                                                                  Presedinte C.A.

Lucian Ovidiu Isac                                                                     Stefan Vuzaspot_img

Alte titluri

spot_img

Ultimele știri