Anunț de presă

Onești, 03 11 2017

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII UNICUTILAJ SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ1. Număr referință: Cod SMIS 109221
2. Data publicării anunțului: 03.11.2017
3. Finanțat din Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii / 2.1-Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
4. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
5. Alte informații: UNICUTILAJ SRL, în calitate de beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare cu titlul: „DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII UNICUTILAJ SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE ȘI CREAREA DE LOCURI DE MUNCĂ” ce se va implementa în Municipiul Onești, str. Sfinții Apostoli, nr. 1A, jud. Bacău.
Obiectivul proiectului îl constituie dotarea cu echipamente performante, pentru eficientizarea proceselor în cadrul laboratorului de analiză și încercări în construcții.
Rezultatele proiectului : În urma implementării proiectului vor fi achiziționate buldoexcavator cu roți egale, încărcător, miniexcavator, sistem de iluminat perimetral cu panouri fotovoltaice și vor fi create 5 noi locuri de muncă permanente.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1,283,654.12 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 1,078,700.94 lei, unde 733,516.64 lei reprezintă FEDR iar suma de 215.740,18 lei reprezintă contribuția beneficiarului.
Durata de implementare a proiectului va fi de 20 luni (02.01.2017 – 31.08.2018).
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la UNICUTILAJ SRL, Mun. Onești, str. Sfinții Apostoli, nr. 1A, jud. Bacău, persoana de contact: IOANCEA IONUȚ, tel./e-mail: 0752212566 / unicutilaj2013@yahoo.com

Note: Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"