Anunț de presă

Onești, 03 11 2017

MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA PROCESELOR ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZĂ ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII AL PROEXCON SRL

1. Număr referință: Cod SMIS 105367
2. Data publicării anunțului: 03.11.2017
3. Finanțat din Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii / 2.1-Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
4. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
4. Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
5. Alte informații: PROEXCON SRL, în calitate de beneficiar, anunță semnarea contractului de finanțare cu titlul: „MODERNIZAREA ȘI EFICIENTIZAREA PROCESELOR ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZĂ ȘI ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII AL PROEXCON SRL” ce se va implementa în Municipiul Onești, str. Avântului, nr. 15, jud. Bacău.
Obiectivul proiectului îl constituie dotarea cu echipamente performante, pentru eficientizarea proceselor în cadrul laboratorului de analiză și încercări în construcții.
Rezultatele proiectului : În urma implementării proiectului vor fi achiziționate echipamente și utilaje tehnologice (presă automată de 2000 KN, cadru pentru încovoiere beton rutier 200 kN, presă automată universală, aparat pentru impermeabilitate, etuvă ventilată cu termostat, mașină Los Angeles, mașină Micro-Deval, kit testare nedestructivă, set testare agregate, set 6 tipare prismatice din metal 150x150x600, set 8 tipare prismatice din metal 150x150x150, aparat de sitat, masă vibrantă), rampă persoane cu dizabilități, sistem de iluminat perimetral cu panouri fotovoltaice și vor fi create 3 noi locuri de muncă permanente.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 501,369.05 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 417,121.77 lei, unde 296,052.17 lei reprezintă FEDR iar suma de 52.244,51 lei reprezintă contribuția beneficiarului.
Durata de implementare a proiectului va fi de 28 luni (09.06.2016 – 30.09.2018).
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la PROEXCON SRL, Mun. Onești, str. Avântului, nr. 15, jud. Bacău, persoana de contact: Moldovan Liviu-Ioan, tel./e-mail: 0758465931 / liviu.moldovan88@yahoo.com

Note: Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"