Elevii înca nu știu dacă vor putea să își vadă notele afișate la avizierul școlii

Evaluarea Națională stă să bată la ușă. În mai puțin de o lună, elevii care finalizează gimnaziul trebuie să se înscrie pentru susținerea acestui examen. Inspectoratul Școlar a stabilit și planul de școlarizare pe anul viitor.

În total, pe filiera teoretică, în întreg județul sunt peste 4.500 de locuri în licee, la admitere, iar pe cea tehnologică, aproape 1.800. Șanse mari de a învăța o meserie sunt și pentru cei care aleg învățământul profesional, unde s-au alocat circa 1.500 de locuri.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial, potrivit ministerului.

Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă. Media obținută la acest examen este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.

 

Important!

n intrarea în examen se face în baza cărții de identitate. Elevii care nu au împlinit până la examen vârsta de 14 ani se legitimează cu certificatul de naștere
n candidaţii eliminaţi de la o probă pentru fraudă ori tentativă de fraudă primesc nota 1 pe lucrarea scrisă.
n toate sălile de examen, dar şi cele în care se descarcă şi multiplică subiectele, cele în care se scanează, predau, preiau, evaluează şi depozitează lucrările scrise, vor fi supravegheate video şi audio.
n candidatul major/ părinţii ori reprezentanţii legali ai candidatului minor pot solicita comisiei de examen vizualizarea lucrărilor proprii/ propriului copil doar după afişarea rezultatelor finale, adică după soluţionarea contestaţilor. În această etapă, nu mai pot fi modificate notele.

Admiterea la liceu 2018

În ceea ce priveşte admiterea la liceu în anul şcolar 2018-2019, elevii vor completa fişele de înscriere în perioada 29 iunie – 3 iulie 2018, urmând ca pe 9 iulie să se desfăşoare repartizarea computerizată. La admiterea în liceu, va conta în proporţie de 80% media generală de la Evaluarea Naţională, iar 20% media generală de absolvire a claselor V – VIII. Potrivit Ordinului Nr. 4.794 admiterea absolvenţilor de clasa a VIII-a la liceu se va desfăşura în conformitate cu Metodologia aprobată în 2010.

Statistica planului de școlarizare

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău a stabilit și planul de școlarizare privind admiterea în liceu pentru anul școlar 2018 – 2019, în care sunt prezentate numărul de clase și locuri, la nivel de județ, astfel:
– filiera teoretică: 162 de clase a IX-a, 4.536 de locuri
– filiera tehnologică: 64 de clase a IX-a, 1.792 de locuri
– filiera vocațională: 14 clase a IX-a, 392 de locuri
– învățământ profesional de zi, cu durata de 3 ani: 56 de clase a IX-a, 1.568 de locuri
– învățământ liceal – seral, filiera tehnologică: o clasă de a IX-a, 28 de locuri
– învățământ liceal – frecvență redusă, filiera teoretică: trei clase de a IX-a, 84 de locuri

„S-a anunțat la un moment dat că notele la examenele naționale nu vor mai fi afișate. Dar până acum nu am primit nicio informare oficială în acest sens. Dacă vor fi modificări, acestea vor fi anunțate din timp și va trebui schimbată inclusiv metodologia de organizare a examenelor.”
prof. Ida Vlad, inspector școlar general adjunct ISJ Bacău

Calendar EVALUARE NAŢIONALĂ 2018:

4 – 8 iunie – Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională;
8 iunie – Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
11 iunie – proba scrisă la Limba şi Literatura Română;
13 iunie – proba scrisă la Matematică;
14 iunie – proba scrisă la Limba şi Literatura Maternă;
19 iunie (până la ora 12:00) – Afişarea primelor rezultate;
23 iunie – Afișarea rezultatelor finale.

Calendar ADMITERE LICEU 2018:

14-15 mai – Înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru examenele de limba străină sau maternă;
16-18 mai – Desfăşurarea probelor de aptitudini;
22-25 mai – Afişarea rezultatelor şi depunerea de contestaţii, acolo unde metodologia permite;
Repartizarea computerizată
29 iunie – 3 iulie – Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a; introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere;
30 iunie – 4 iulie – Verificarea fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator;
9 iulie – Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în licee;
10 – 13 iulie – Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi;
13 iulie – Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere;
16-18 iulie – Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapă repartizării computerizate;
A doua etapă de admitere în învăţământul liceal
18 iulie – Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă;
3 septembrie – Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă;
4-5 septembrie – Desfăşurarea probelor de aptitudini;
3-6 septembrie – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare;
7 septembrie – Repartizarea absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată și transmiterea rezultatelor repartizării.

Alte articole