Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Bacău este condusă, din luna iulie – așa cum precizam într-o ediție recentă a ziarului nostru -, cu statut de interimar, de economistul Paul Vicențiu Stupu. Originar din Podu Turcului, Paul Stupu este, practic, băcăuan și are 40 de ani. În cei 18 ani de profesie a urcat toate treptele ierarhice, iar pe postul de șef al administrației județene a venit de la cârma departamentului Inspecție fiscală, unde a stat cinci ani și unde a avut calitatea de „șef administrație adjunct”. Deși interimar, misiunea noului șef de administrație fiscală județeană nu este ușoară. Are în subordine cinci unități fiscale teritoriale, în Bacău, Onești, Buhuși, Moinești și Podu Turcului, cu aproape 146.000 de contribuabili, dintre care aproape 18.500 de persoane juridice active fiscal. În interviul pe care i l-am solicitat cu acest prilej, a subliniat, între altele, cultura și valorile care vor conduce activitatea instituției și în perioada următoare. Între principalele obiective ale AJFP Bacău sunt, pe lângă colectarea în creștere a impozitelor și taxelor, creșterea conformării voluntare a eficienței colectării și reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane.

Șef nou, idei noi, domnule Paul Stupu. Adică altă optică de organizare a activității, chiar dacă poziția actuală este doar de „interimar”.

Sunt doar împuternicit să asigur conducerea interimară a instituției. Lucrez aici din 1999, de la terminarea studiilor la Facultatea de științe economice din Iași. Colectivul nostru a ajuns la un nivel de experiență profesională destul de ridicat, a trecut prin multe, mai ales prin repetate schimbări legislative, cele mai mari fiind când, în 2007, România a intrat în Uniunea Europeană.

Cum arată instituția pe care o conduceți acum? Cum a evoluat?

Este mult mai mult ancorată în realitățile prezentului. Chiar trecem printr-un proces de modernizare a ei, printr-un program cu Banca Mondială. Schimbările au început să se simtă. Ținta finală ar fi conformarea voluntară, dar și reducerea evaziunii fiscale, creșterea eficienței colectării de taxe și impozite și, evident, îmbunătățirea relației cu contribuabilii la bugetul de stat.

Și până acum se vorbea de o mai bună relație cu contribuabilii.

Prin promovarea operațiunilor fiscale în mediul online se urmărește tocmai îmbunătățirea activității fiscale prin implicarea contribuabililor, care devin parte activă în procesul decizional al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Iar apariția spațiului privat virtual conduce la aceasta. Se știe deja că declarațiile fiscale se depun în mare parte electronic, nu mai este nevoie de o deplasare la ghișeu. Totul în folosul contribuabilului.

Cum stați cu planul de încasări la bugetul de stat?

În primul semestru al anului, planul de colectare al AJFP Bacău a fost realizat cu o depășire de circa 3%, iar pe luna iulie cu circa 6%. În luna iulie s-a constatat o creștere a încasărilor, poate și datorită efectului creșterii economice generale, al reducerii evaziunii fiscale. Perspectivele pentru tot anul 2017 se anunță bune.

Se vorbea, la un moment dat de subțierea efectivului de personal, de nevoia de mai mulți inspectori fiscali. Cum e acum?

Avem un colectiv foarte bine pregătit profesional, oameni cu experiență – cum deja spuneam. Avem destui specialiști. Nu ne plângem și, în definitiv, politica de personal o face Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Profesionalismul poate suplini orice problemă și, apoi, avem o bună colaborare și cu cei de la antifraudă și cu alte instituții. Nu vorbim de un efectiv suficient de mare la noi, dar e mulțumitor numărul. Colaborăm bine și cu filiala Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați, avem întâlniri cu profesioniștii contabili pe teme ale modificărilor din legislația fiscală. În plus, lunar avem și întâlniri cu reprezentanții contribuabililor, de regulă contabilii, în Bacău și în județ.

Cum vedeți mediul băcăuan al contribuabililor la bugetul de stat după 18 ani de experiență în domeniu?

Este un mediu mult mai disciplinat, se conformează voluntar și la declararea și la plata obligațiilor fiscale. Ținem legătura cu ei, notificăm orice problemă, identificăm riscul fiscal acolo unde este și nu mai mergem pe la toți contribuabilii, ci preponderent pe la cei cu probleme. Nu-i deranjăm pe cei care dovedesc bună-credință. Ne referim la contribuabilii mici și mijlocii, pentru că cei mari sunt gestionați direct de ANAF. Noi administrăm aproape 146.000 de contribuabili, persoane fizice și juridice, cei mai mulți fiind persoanele fizice administrate pe CNP, adică peste 105.000. Și aplicăm toate procedurile fiscale. În prezent, controalele fiscale sunt programate și se efectuează la acei contribuabili care prezintă risc fiscal la conformare, respectiv la acei contribuabili la care riscul fiscal, identificat pe baza analizei de risc, este cel mai ridicat. Totuși, se înregistrează un număr ridicat de controale anticipate pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opțiune de rambursare (DNOR), urmare cărora sunt respinse la rambursare sume nesemnificative, fiind afectată capacitatea inspecției fiscale de efectuare a verificărilor la contribuabilii cu risc de subdeclarare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor.

Alte articole