Angajatorii care au solicitat testarea COVID – 19 a salariaților ar putea beneficia de o serie de facilități fiscale. Astfel, Ministerul Finanțelor Publice a propus scoaterea acestor cheltuieli din baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale şi transferate către stat.

Măsura vizează testările COVID-19 făcute la solicitarea firmelor, chiar și cele plătite de salariați și decontate de angajator. „Prevederea are în vedere cheltuielile pe care le înregistrează angajatorul sau plătitorul pentru testarea voluntară a angajaților, întrucât Codul Fiscal nu reglementa o astfel de situație, iar pentru sumele respective firmele ar fi fost obligate să plătească contribuții de asigurări, ceea ce creștea semnificativ costurile aferente investigației”, se arată în proiectul de lege.

Facilitatea se acordă „contribuabililor care desfășoară activitatea individual sau într-o formă de asociere, pentru perioada în care este instituită starea de urgenţă sau de alertă”. În schimb, nu intră în calcul examinările făcute de angajați din proprie inițiativă.

Modificări ale Codului Fiscal

Prin urmare, articolul 76 din Codul fiscal ar urma să fie modificat, astfel încât, la rubrica „venituri din salarii și asimilate” să fie incluse și „cheltuielile suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgenţă sau de alertă”. Aceeași completare se va răgăsi și la articolul 142, alături de sumele care nu intră în baza lunară de calcul al contribuțiilor la pensii în cazul veniturilor salariale. De reținut că, toate cheltuielile efectuate de angajator care sunt de natura veniturilor salariale (chiar și contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19) sunt deductibile integral, în cazul impozitului pe profit.

Nu la fel stau lucrurile și în cazul plătitorilor de impozit micro, unde nu este permisă deducerea cheltuielilor de natură salarială, deci nici cele ocazionate de testarea angajaților pe tematica COVID-19. În fine, va fi modificat și articolul 68 din legea fiscală, prin care este stabilit venitului net din activități independente, determinat în sistem real, urmând a fi deductibile și aceste cheltuieli.PUBLICITATE