Azi, 26 februarie 2019, a avut loc Adunarea generală a judecătorilor Curții de Apel Bacău convocată în vederea dezbaterii Raportului privind activitatea desfăşurată în anul 2018 de această instanţă şi instanțele din circumscripție, eveniment la care au participat în calitate de invitaţi doamna judecător Lia Savonea — Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, doamnele judecător Gabriela Baltag Și Nicoleta Ţânţ — membri aleşi ai Consiliului, domnul Lucian Netejoru — Inspector Șef al Inspecţiei Judiciare, precum preşedinţii Tribunalelor din circumscripţia Curţii de Apel Bacău.

Prezentarea în sinteză a datelor statistice aferente activităţii desfăşurate în anul 2018, a relevat următoarele: Pe rolul Curții de Apel Bacău s-au aflat un număr de 9.297 cauze, din care 6.510 cauze nou intrate şi 2.787 dosare aflate în stoc la 01.01.2018, situație care plasează instanţa pe locul 11 între curțile de apel.

Privind retrospectiv, în anul 2016 volumul de activitate a fost de 9.157 cauze, în anul 2017 a fost de 10.211 dosare, iar în anul 2018 a fost de 9.297 cauze, fiind astfel reluată tendința de scădere a volumului de activitate înregistrată în anii anteriori.

În ceea ce priveşte incărcătura pe judecător la nivelul instanței şi la nivelul schemei, situația se prezintă astfel: Schema de posturi aprobate în anul 2018 a fost de 38 posturi judecător, iar efectiv ocupate au fost 32 posturi.

Astfel, prin raportare la dosarele nou intrate, încărcătura pe schemă a fost de 171,3 dosare, iar prin raportare la volumul efectiv de activitate a fost de 244,7 dosare pe judecător. Prin raportare la volumul de activitate adiţionat, care s-a ridicat la 21.102 dosare, încărcătura, raportată tot la schema de judecători, a fost de 555,3 dosare.

Încărcătura pe judecător, calculată în funcţie de numărul efectiv de judecători, a fost de 202,2 dosare, prin raportare la dosarele intrate, de 288,7 dosare, prin raportare la volum efectiv de activitate şi de 655,3 prin raportare la volumul de activitate adiționat. Având în vedere aceste date, rezultă că în anul 2018 au fost soluţionate 7.212 dosare, înregistrându-se o operativitate de 110,8% raportată la dosarele intrate, ceea ce a plasat instanţa pe locul 5 între curțile de apel.
În urma analizei activităţii instanței din perspectiva celor 5 indicatori de eficienţă (rata de soluționare, vechime dosare în stoc, pondere dosare închise într-un an, durata medie de soluționare şi documente redactate peste termen), pe baza datelor statistice aferente anului 2018, rezultă că instanța s-a încadrat în gradul „foarte eficient”, iar situația se prezintă astfel:

Cât priveşte rata de soluționare a dosarelor (operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou intrate: în perioada de referință, instanța a înregistrat un număr de 6.510 dosare nou intrate şi un număr de 7.212 dosare soluționate, încadrându-se, la acest indicator, în gradul “foarte eficient “, potrivit plajelor de eficienţă stabilite prin Hotărărea nr. 1.305/09.12.2014 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

– Cât priveşte stocul de dosare mai vechi de un an, pe parcursul anului 2018, ca şi în anii anteriori, s-au făcut eforturi pentru soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, obiectiv ce poate fi considerat atins, față de procentul de operativitate, înregistrat în condiţiile în care stocul de dosare înregistrat la începutul anului a fost considerabil. Astfel, la data de referinţă, 31.12.2018, din totalul de 2085 dosare aflate în stoc un număr de 65 dosare, reprezentând un procent de 3,1% sunt mai vechi de 1 an. În consecintă, şi la acest indicator instanța s-a încadrat în gradul „foarte eficient”.

Cât priveşte ponderea dosarelor închise în 2018 în perioada de referinţă, din totalul de 7.212 dosare soluţionate, un număr de 7.107 dosare au fost soluționate în termen de maximum un an de la înregistrare, reprezentând un procent de 98,5%, cu încadrarea în gradul “foarte eficient”.

Şi, în fine, la redactările peste termenul legal în perioada de referință, din totalul de 6.651 dosare soluționate, un număr de 808 dosare au fost redactate peste termen, determinând încadrarea instanței în gradul “foarte eficient”, media numărului de zile de redactare fiind de 22,2 interval, considerat ca rezonabil, dacă avem în vedere incărcătura pe judecător în anul de referinţă.

Analiză indicatorilor statistici cantitativi reprezentativi pentru actul de justilie a evidențiat, şi pentru anul 2018, un nivel bun al performanței activitălii Curlii de Apel Bacău şi existența preocupării întregului corp de magistrați pentru soluționarea cauzelor cu operativitate, într-un termen rezonabil, concomitent cu respectarea termenului de redactare a hotărârilor.

Alte articole