La Grădinița cu program Prelungit nr. 31, structură a Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” din Bacău, s-a desfășurat a VIII-a ediție a Simpozionului Național de Logopedie cu tema „Bune practici de colaborare în prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj”. Acest eveniment, inițiat în anul 2009, este un produs al proiectelor de parteneriat derulate între Centrul Logopedic Interșcolar și Grădinița cu Program Prelungit nr. 31 din Bacău, proiecte precum: „Logopedie în grădiniţă”, „Teatrul de păpuşi- joc şi terapie”, „Vorbind corect ne pregătim pentru şcoală” a subliniat prof. Zota Dorina, coordonator al Grădiniței.

Lucrările acestui an s-au axat pe prevenirea și corectarea tulburărilor de scris-citit. „Alegerea temei are un dublu scop, unul predominant ştiinţific, teoretic şi informativ, celălalt accentuat practic, formative, venind astfel în completarea seriei de teme care aduc în atenţia cadrelor didactice strategii generale şi specifice de prevenire şi corectare a principalelor categorii logopedice de tulburări de limbaj: tulburări de pronunţie, de ritm şi fluenţă a limbajului (ediţia a VII-a, 2017), tulburări de scris-citit (2018), tulburări de spectru autist (2019)”, a motivat profesor Elena Hussar.

Educatoare, învățătoare, profesori logopezi, psihologi și specialiști din domeniul terapiei logopedice din Bacău, Buzău, Brăila, Hunedoara, Galați, Iași, Cluj-Napoca, Maramureș au transmis din experiențele lor, subliniind importanța colaborării între părinți, cadre didactice și specialiști atât în prevenirea, cât și în corectarea dificultăților de scris-citit ale copiilor. Au fost prezentate lucrări care au suscitat interesul şi au captat atenţia participanţilor prin noutatea temelor, dar şi prin modul problematizant de prezentare. S-au dezbătut importante idei, îndeosebi pentru activitatea practică, de prevenire şi corectare a scris-cititului: importanţa exersării sistematice a mişcărilor prin gimnastica generală, dezvoltarea psihomotrică, dar şi importanţa relaxării tonico-musculare şi emoţionale, metoda Meixner pentru ameliorarea dificultăţilor de citit, locul tehnicilor pictografice în prevenire, impactul colaborării cadru didactic-logoped-familie în sporirea eficienţei strategiilor abordate, dar şi un bine-venit exerciţiu practic de simulare şi empatizare cu elevii care prezintă dificultăţi sau tulburări de tip dislexo-disgrafic.

Profesor Ramona Petrea, coordonator al Centrului Logopedic Interșcolar Bacău, a considerat simpozionul „un bun prilej de a împărtăși experiențe și bune practici dobândite în activitate, de a învăța lucruri noi, de a colabora în beneficiul copilului cu logopatii. Tulburările de scris-citit constituie o categorie de diagnostic cu impact puternic asupra personalității și dezvoltării copilului, asupra integrării și succesului său școlar, de aceea orice ocazie de a învăța sau perfecționa metode, instrumente, tehnici de lucru, este oportună și benefică”.

Lucrările simpozionului s-au desfăşurat într-o atmosferă pozitivă, dinamică, interactivă, de autentic schimb de bune practici, aşa cum apare în feedback-ul împărtăşit de către cei peste 40 de participanţi, la finalul evenimentului.

prof. Bernadeta Moreanu, Grădinița cu P.P. nr. 31 Bacău