Apropierea Învierii Domnului aduce bucurie şi purificare sufletească tuturor credincioşilor de pretutindeni.
Mărturie vie a spiritualităţii româneşti, lăcaşurile de cult reprezintă valori patrimoniale naționale prin ele însele, dar și prin obiectele pe care le adăpostesc, acestea fiind adevărate valori artistice şi de cult, cum sunt: icoane, sculpturi, fresce, tapiţerii ori manuscrise şi tipărituri.

Nu de puţine ori moştenirea culturală şi religioasă lăsată de înaintaşi a căzut pradă flăcărilor, distrugând valorile materiale şi spirituale.

Astfel, în perioada Sfintelor Sărbători de Paşti, când bisericile primesc un număr mare de credincioși, se impune cunoașterea și respectarea următoarelor reguli minime de prevenire a incendiilor:

PUBLICITATE

desfășurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situația în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioșilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcașul de cult;

în situația desfășurării slujbelor religioase în interior, se vor menține fixate în poziție deschisă ușile de acces/evacuare în/din biserică și se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele și mobilierul (scaune, bănci, mese) din zona centrală a lăcașului de cult, care nu sunt fixate ferm de pardoseală, cu excepția celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;

în cazul bisericilor din lemn, nu se va permite aglomerarea credincioșilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au cile de evacuare insuficiente și prezintă un risc foarte mare de incendiu;

evitarea desfășurării slujbelor religioase în lăcașurile de cult care sunt în curs de renovare/restaurare și interzicerea desfășurării lor în obiective în care sunt amplasate schele;

efectuarea, prin grija factorilor de conducere de la biserici și mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de inițiere a unui incendiu;

se interzice folosirea instalaţiilor electrice de iluminat cu defecţiuni sau improvizaţii, precum şi suprasolicitarea acestora.;

instruirea de către preoți, a participanților la slujbele religioase, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ținute la distanță de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte de cult din materiale combustibile aflate în interiorul bisericii și, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule;

interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor și a curților locașurilor de cult, precum și a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activități se desfășoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paști;

desemnarea de către ierarhi, a unor persoane responsabile cu atribuții de supraveghere atentă pe durata desfășurării slujbelor religioase cu public numeros a activităților din interiorul lăcașului de cult și de intervenție operativă, cu mijloace de stingere proprii la îndemână (ex. stingătoare) și instruirea temeinică a acestora;

aducerea la cunoștința enoriașilor, de către preoți, a necesității păstrării calmului și evacuării în ordine în cazul producerii unui incendiu;

parcarea autovehiculelor în vecinătatea lăcașurilor de cult astfel încât să nu se blocheze sau să se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenție al autospecialelor pompierilor sau să fie împiedicat accesul la hidranții exteriori de incendiu;

instruirea de către factorii de conducere și administratorii așezămintelor mănăstirești, a persoanelor cazate în spațiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie să le respecte, precum și modul concret de acționare în situația producerii unor evenimente;

asigurarea permanentă a supravegherii atente a spațiilor care adăpostesc valori de patrimoniu mobil, precum lăcașurile de cult, colecțiile muzeale, depozitele de fonduri muzeale/carte rară și atelierele de restaurare, pentru eliminarea posibilității de sustragere a unor obiecte de valoare/de cult și, implicit, de recurgere la tehnica incendierii, pentru acoperirea urmelor unor asemenea infracțiuni.

Respectarea normelor de prevenire la lăcaşurile de cult, organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la un nivel corespunzător şi respectarea măsurilor de protecţie la foc enumerate mai sus pot constitui premise pentru apărarea împotriva focului a acestor obiective.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ