14 iunie 2024
HomeActualitate”O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există” Protestul avocaților, o...

”O zi fără avocați! Ziua în care justiția nu există” Protestul avocaților, o datorie morală pentru cetățean și pentru profesia de avocat

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL BACAU

Bacau,Str.Mihai Viteazu nr.12,sc.D, parter ;Cod 600038; CIF :944491;Tel/fax 0234-570468;
E-mail: baroul_bacau@yahoo.com; website:www.baroul-bacau.ro

Profesia de avocat se circumscrie unui drept constituțional vital, dreptul la apărare, și acest drept, pentru valoarea lui intrinsecă – apărarea drepturilor fiecărui cetățean – trebuie regândit în mentalitatea publică și, în special, a celor care participă la actul de justiție.

În opinia corpului profesional al avocaților, sistemul judiciar s-a îndepărtat mult de ceea ce trebuie să fie într-o societate, dreptul la apărare nu mai este perceput la adevărata lui valoare, avocatul nu mai este apreciat ca partener indispensabil al actului de justiție și cetățeanul este îndepărtat sistematic de justiție, deși menirea ei este să vină în sprijinul oamenilor și să le rezolve problemele de natură judiciară pentru stabilitatea și coerența raporturilor juridice și sociale.Este posibil ca și la nivelul corpului profesional al magistraților să existe nemulțumiri legate de modul în care funcționează sistemul judiciar, însă cetățeanul trebuie să beneficieze de drepturile recunoscute constituțional și pentru aceasta, fiecare participant la actul de justiție este dator să ia măsurile care se impun pentru realizarea unui act de justiție de calitate, care înseamnă și valoare, dar și celeritate.

Prima și cea mai gravă inechitate creată de legiuitor a fost introducerea unor taxe de timbru pentru accesul la justiție în unele cauze, îngrădind în mod evident acest acces, iar ajutorul public judiciar nefiind o soluție viabilă în aceste cazuri.

În opinia noastră, accesul la justiție nu trebuie să fie un lux, ci, corespunde unei necesități, și acest remediu trebuie să fie deschis într-o manieră totală și absolută către cetățean.

Dincolo de această povară financiară care, în mod realist, a dus la descurajarea omului în a se adresa justiției, cu consecința unor situații juridice lăsate nerezolvate de-a lungul unor generații întregi, astăzi, prin normarea activității judecătorilor va fi afectată, în mod radical, activitatea de judecată pe termen lung și, va descuraja și mai mult cetățeanul să se adreseze justiției.

Procedura judiciară trebuie delimitată de niște reguli clare și precise însă, nu este firesc ca doar cetățeanul și apărătorul să resimtă povara unui formalism excesiv și nejustificat în timp ce altor participanți la înfăptuirea actului de justiție le sunt aplicabile norme cu caracter de recomandare.

Dilatarea procedurilor judiciare prin acordarea unor termene lungi, regularizări târzii și motivări care depășesc termenul recomandat de legiuitor, lipsesc procedurile judiciare de coerență și raporturile sociale de stabilitate, influențând în mod necorespunzător și activitatea avocaților.

De asemenea, este nejustificată maniera restrictivă în care este permis accesul pe timpul vacanțelor judecătorești și, nu numai, la compartimentele administrative ale instanței, prin stabilirea unor programe restrânse, nerealiste, și care îngrădesc, în mod evident, accesul într-o instituție publică, adică deschisă publicului pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor.

Dincolo de aceste aspecte care vizează sistemul judiciar și dreptul la un proces echitabil, măsurile fiscale propuse de Guvern cu privire la profesia de avocat vădesc o lipsă de informare și o percepție greșită asupra acestei profesii care ar trebui respectată pentru rolul esențial pe care îl are într-un stat de drept.

Corpul profesional al avocaților speră ca acest semnal va determina o schimbare de mentalitate, de decizie în interiorul puterii judecătorești și Ministerului Public care să readucă dreptul la apărare la justa poziție de drept constituțional al omului.

În consecință, Baroul Bacău precizează că, acest protest public alături de întreruperea activității în data de 04.10.2023 reprezintă doar una din formele de manifestare ale campaniei și este menită să semnaleze și să evidențieze problemele cu care se confruntă sistemul judiciar, profesia de avocat și în final, fiecare cetăţean.

Justiția nu poate fi făcută o dată la șase luni întrucât afectează grav activitatea avocațială, drepturile cetățeanului care rămâne în incertitudine și cu probleme nerezolvate prea mult timp.

Corpul profesional al avocaților, ca partener în actul de justiție, nu poate accepta niciodată o astfel de stare impusă care nu este în acord cu ceea ce ar trebui să fie justiția într-un stat de drept care-și respectă cetățenii.

Totodată, accesul la justiție înseamnă și dreptul la informarea cetățeanului în lgătură cu cauza sa, iar dreptul la apărare presupune studiul și pregătirea corespunzătoare a cauzelor, așa încât instanțele trebuie să asigure o deschidere absolută și permanentă către justițiabili și avocați, şi renunțarea la restricțiile impuse de-a lungul timpului.

Normarea activității magistraților duce inevitabil la dilatarea procedurilor judiciare, contrară interesului general, dreptului cetățeanului la un proces echitabil şi într-un termen rezonabil, şi va fi percepută ca o ”izolare” a justiției, reminiscență  a perioadei Covid care, în acest moment, nu se mai justifică, activitatea trebuie să revină la normal.

Menționăm că, organele de conducere ale profesiei (Comisia Permanentă, Consiliul UNBR) au decis ca formă de protest întreruperea activității în data de 04.10.2023, însă, din cauza  termenelor foarte lungi deja acordate sau care urmează a fi acordate și care afectează în mod major interesele justițiabililor, Baroul Bacău a adoptat și această formă complementară de protest, pentru a proteja interesele cetățeanului aflat în proceduri judiciare.

Cu aleasă considerație,

 

Decan,

Av. Alexandru PruteanuAlte titluri
Alte titluri

Ultimele știri