In cadrul programului de asigurare a conformarii fiscale a persoanelor fizice cu venituri mari, derulat de ANAF prin Directia Verificari Fiscale, pe lânga activitatea de verificare a situatiei fiscale a persoanelor fizice selectate pe baza analizei de risc, una dintre componentele principale este utilizarea unor metode alternative de imbunatatire a conformarii voluntare la declararea si plata impozitului pe venit. "Intrucât s-a constatat, pe baza datelor din evidentele fiscale aferente perioadelor anterioare, ca gradul de declarare a veniturilor obtinute din strainatate de catre persoanele fizice cu venituri mari este mai redus decât cel asteptat de la o astfel de categorie de persoane, ANAF a initiat un program de notificare in vederea aducerii la cunostinta acestora a obligatiei de depunere a declaratiei fiscale aferente, in cazul in care, in decursul anului fiscal 2011, au realizat si venituri din strainatate", a explicat Adrian Anghel, purtator de cuvânt DGFP Bacau. Prin aceste notificari de confirmare, contribuabilii sunt invitati la evaluarea situatiei fiscale si la depunerea, daca este cazul, a unei declaratii fiscale aferente veniturilor care fac obiectul notificarii. Sunt vizate acele persoane fizice care prezinta relevanta fiscala din punct de vedere al impozitului pe venit, intrucât comportamentul fiscal al acestora poate afecta integritatea generala a sistemului de impozitare a veniturilor. Notificarea nu are consecinte juridice si nu reprezinta, in sine, o obligare la declarare sau la plata. (R. Neagu)

Alte articole