„Un scriitor în toată puterea cuvântului, un om împovărat de patima nobilă a scrisului curat, mai crezând în poezie, într-o vreme în care atentatele la bunul simț și la cele sfinte ne umplu sufletele de multă mâhnire”, scrie Calistrat Costin, sintetizând discursul poematic al lui Dumitru Brăneanu, președintele filialei băcăuane a Uniunii Scriitorilor din România. Când vorbește despre proiectele sale editoriale, acesta nu poate ocoli nici proiectele sale de manager…

„În urma alegerilor privind conducerea filialei din luna aprilie anul acesta, a reieșit dorinţa membrilor scriitori de a se produce mutaţii esenţiale în activitatea acesteia. A fost exprimată mai mult o dorinţă de ieşire din anonimat şi dintr-o stare de letargie prelungită.

Cei care au câştigat alegerile şi-au asumat o sarcină grea de schimbare pe mai multe direcții. Din conţinutul proiectului de management care a câştigat alegerile subliniem câteva puncte importante: creşterea vizibilității filialei în plan local şi naţional, prin folosirea mijloacelor legale de promovare a activităţii acesteia în proiecte proprii sau în asociere cu unități ale administraţiei locale; realizarea de proiecte comune cu Biblioteca Județeană «C. Sturdza» Bacău, privind promovarea scriitorilor membri ai filialei; creşterea vizibilității şi promovarea operelor membrilor filialei prin revistele Plumb, Ateneu sau mijloacele on-line, radiouri şi televiziuni regionale şi locale; participarea la târguri de carte locale, regionale şi naţionale; acordarea anuală a premiilor filialei pentru cea mai bună carte de poezie, proză, critică literară, dar şi pentru opera Omnia, precum şi un premiu postum pentru cea mai bună carte a unor scriitori plecați dintre noi; propuneri de cărţi ale membrilor filialei, pentru premiile naţionale ale USR; realizarea de proiecte comune în asociere cu alte filiale din ţară sau asociații ale scriitorilor din străinătate; realizarea Centrului Cultural «Alexandru Piru» de la Mărgineni; realizarea de activităţi împreună cu instituţii sau asociații de cultură, în localităţile de reședință ale membrilor filialei Bacău ş.a. Sunt proiecte realizabile; unele se află în curs de desfășurare, alte sunt în stare de discuţii şi analiză, în vederea implementării lor.

Fără implicarea directă a membrilor filialei există însă riscul ca unele proiecte să rămână în stadiul de dorinţă.

În plan personal, am în vedere realizarea unui volum de versuri, până la sfârşitul acestui an, şi a unui volum de eseuri, în perspectiva anului viitor”.