Vineri 12 iulie 2019, orele 10:00 – 12:00, în fața Primăriei Bacău, va avea loc un protest inițiat de familiile beneficiare ale proiectului Habitat for Humanity realizat în octombrie 2017.

Motivul nemulțumirilor acestor familii îl constituie faptul că după aproape doi ani de zile nu se pot mută în noile lor case deoarece Primăria Bacău nu a racorda aceste case la rețeaua de apă și canalizare a orașului.

Între timp, casele s-au deteriorat, au fost vandalizate și s-a furat cam tot ce era de furat (de la centralele termice și calorifere, până la robinetii de la baie).

Este vorba de un proiect internațional de voluntariat, de tip maraton, derulat de Habitat for Humanity în comunitățile sărace. În Bacău (cartierul Izvoare), voluntarii H.H. au construit 36 de case în 5 zile pentru 36 de familii cu posibilități materiale limitate.

Proiectul a fost unul de mare amploare, la care au participat, printre alții, firma DEDEMAN (a donat materialele de construcție, obiectele sanitare etc.), firma KAUFLAND (ajutor financiar lunar pentru familiile beneficiare), 450 de voluntari din țară și străinătate care au construit efectiv casele, într-un timp record, Chef Foa, care a gătit, împreună cu echipa să, pentru aceștia.

De cealaltă parte, municipalitatea spune că obictivul se află în bugetul pe acest an iar pe 8 iulie a fost acceptata oferta SSPM de realizare a proiectului tehnic pentru rețele de apă, canalizare și refacere drum acces strada Izvoare.

“Referitor la obiectivul de investitii „Locuințe sociale strada Izvoare-rețele de apă,canalizare și refacere drum acces, municipiul Bacău” vă aducem la cunostiință următoarele:
În prima decadă a lunii mai, s-a recepționat de la SC YUC PROIECT SRL
– documentația tehnico – economică Studiu de Fezabilitate,
– studiul topografic,
– studiu geotehnic,
– expertiză drum,
– avize și acorduri obținute de la operatorii de utilități, conform certificatului de urbanism.

Prin HCL 190 din 30.05.2019, s-au aprobat indicatorii tehnico- economici conform devizului general aferent Studiului de Fezabilitate”, se arată într-un comunicat al Primăriei Bacău.

În data de 13.06.2019, s-a depus spre aprobare referatul (nota conceptuală) pentru acest obiectiv de invesții .

A fost lansată invitația de participare către Societatea Servicii Publice Municipale în data de 19.06.2019.

În data de 08.07.2017, s-a întocmit raportul de evaluare a ofertei prezentate de SSPM, declarându-se oferta admisă.

A fost încheiat contractul de prestări servicii de proiectare faza PTh , în data de 8.07.2019, între Societatea Servicii Publice Municipale și Municipiul Bacău în vederea elaborării proiectului tehnic pentru rețele de apă, canalizare și refacere drum acces strada Izvoare, inclusiv incinta locuințe sociale.

Conform termenului impus de Municipiul Bacau, proiectantul , în maxim 20 de zile lucrătoare, va preda documentația DTAC pentru obținerea autorizației de construire, urmând ca documentația tehnico – economică PTh să fie elaborată în următoarele 40 de zile.

Pentru a evita intârzierile ce țin de procedurile de achiziție, se va încheia contractul de execuție lucrări tot cu Societatea Servicii Publice Municipale Bacău.

Facem precizarea că obiectivul de investiții sus-menționat se află prevăzut în bugetul pe 2019 al UAT Municipiul Bacău, având o alocare de aproximativ 900.000 lei.


PUBLICITATE