În ultima perioadă, numărul solicitărilor de acordare a asistenței tehnice de specialitate pe linia apărării împotriva incendiilor, a depunerilor de documentații în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu la Compartimentul Avizare / Autorizare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Maior Constantin Ene” al Județului Bacău (ISUJ Bacău) au crescut semnificativ. Astfel, s-a constatat frecvent că atât persoane fizice, cât și juridice, fac confuzie între avizul de securitate la incendiu și autorizația de securitate la incendiu.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, ISUJ Bacău ține să reamintească faptul că, în conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. b) din Legea 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare, avizul de securitate la incendiu reprezintă actul emis,în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări.

De asemenea, în conformitate cu art. 1 alin. (2) lit. a) din Legea 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu completările și modificările ulterioare, autorizaţia de securitate la incendiu este actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – de securitate la incendiu.

PUBLICITATE

De menționat este faptul că, în conformitate cu art. 19 lit. c) din Legea 307 / 2006, administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are obligaţia de a solicita şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective. Totodată, în conformitate cu art. 30 alin (2) din același act normativ, se stipulează faptul că obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ