În perioada 10-12 octombrie 2018 a avut loc, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacӑu, a treia întâlnire transnaţionalӑ în cadrul proiectului Erasmus+ GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching (2017-2020), coordonat de Philological School of Higher Education din Wrocław, Polonia. Departamentul pentru Pregӑtirea Personalului Didactic din cadrul Universitӑţii „Vasile Alecsandri” din Bacӑu, coordonat de conf. univ. dr. Carmen-Violeta Popescu, a avut rolul de gazdă a acestei întâlniri, echipa românească a proiectului a fost completată de prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, conf. univ. dr. Liliana Mâţă, lect. univ. dr. Ioana Boghian şi psiholog Gabriel Mareş.

Scopul proiectului îl reprezintӑ elaborarea, testarea şi implementarea a douӑ categorii de jocuri educative, integrate repertoriului metodologic al studenţilor, care se pregӑtesc pentru cariera didacticӑ: role-playing game şi board game. Noutatea vizatӑ de acest proiect se referӑ tocmai la detaşarea de varianta digitalӑ a numeroaselor jocuri al cӑror numӑr a explodat şi înlocuirea acesteia cu categoriile de jocuri menţionate.

Partenerii şi-au propus sӑ dezvolte, prin intermediul acestor jocuri, în special pentru studenţi, competenţe necesare secolului 21: gândire criticӑ, creativitate, colaborare, comunicare. Principalele activităţi derulate, sub coordonarea reprezentantului Philological School of Higher Education din Wrocław, Polonia, Anna Zasłona au fost, printre altele: testarea unui prototip de joc educativ de tip board game cu un grup de studenţi din anul al III-lea de la Facultatea de Litere; pregătirea stagiului de practică pentru studenţii din toate ţările partenere în luna septembrie 2019, la Philological School of Higher Education din Wrocław, Polonia.

S-a evidenţiat necesitatea testӑrii şi valorificӑrii acestor jocuri de cӑtre profesori şi studenţi din cele patru instituţii partenere (Polonia, Slovenia, Norvegia, România) în decursul anului academic 2018-2019.

În același spirit, invitații au apreciat gradul înalt de implicare al studenților români în testarea jocului, precum și nivelul ridicat al competențelor lor lingvistice de lucru în grup. Felul în care studenții de la programele de studii de licență Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (Ioana Lovin Damaschin, Luiza Șimon și Vraciu Oana) și de master Strategii Inovative în Educație (în special grupul folcloric Mugurașii Agăș, coordonat de studenta la master, profesor pentru învățământul primar, Ecaterina Rață) s-au implicat în aceste activităţi, a dat culoare și specific național întâlnirii transnaționale, permițând o intercunoaștere a unora dintre elementele specifice culturale româneşti.

Finalul manifestărilor a condus la stabilirea datei urmӑtoarei întâlniri transnaţionale la Western Norway University of Applied Sciences, Sogndal, Norvegia, în luna mai 2019, precum şi a sarcinilor de realizat pânӑ la acel moment de cӑtre ţӑrile participante.

Alte articole