Galeriile „Sara Good Art” Bacău găzduiesc, de la sfârşitul săptămânii trecute, o dublă expoziţie de artă plastică, cu acelaşi titlu: „Plăsmuiri Spirituale”. Expun Nicoleta Cărare şi Mihaela Craiu, două artiste ajunse la maturitatea creaţiei lor, ambele membre ale Filialei Bacău a Uniunii Artiştilor Plastici, care, au urcat pe simezele de la Galeriile „Sara Good Art” lucrări cu aceeaşi temă, îngeri şi reprezentarea lor, însă folosind tehnici şi modalităţi de exprimare diferite.

O temă atât de sensibilă nu putea să fie privită decât prin ochii unui pictor – critic de artă, este vorba de dr. Aurel Stanciu, de un scriitor – critic literar, Adrian Jicu, director al Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdaz”, şi de un preot, protopopul Costică Busuioc.

Mai întâi, câteva date despre fiecare. Cristina-Nicoleta Cărare este absolventă a Liceului de Artă „George Apostu” şi a Universităţii de Arte „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design, specializarea Pedagogia Artei, în prezent, profesor de Educaţie plastică la Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Bacău. Începând cu 2007, Nicoleta Cărare participă la numeroase expoziţii personale, naţionale şi internaţionale, fiind răsplătită cu diplome şi premii prestigioase. De fapt, anul 2019 este unul de vârf în cariera artistei, fiind pe afişele a numai puţin de 19 expoziţii şi tabere de creaţie.

Mihaela Craiu, a absolvit, în anul 1994, Liceul de Artă „George Apostu”, iar în 2003, Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi, Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, specializarea Artă Murală, în prezent, profesor de Educaţie vizuală.

Este prezentă, din 1986, pe simezele unor prestigioase saloane de artă plastică din ţară şi din străinătate, printre care „Saloanele Moldovei”, Anualele UAP Bacău, Galeriile ALFA Bacău, „Ion Neagoe” Iaşi, „D.I. Grumăzescu” Iaşi, „Frunzetti” Bacău, dar şi din Franţa, Olanda, R. Moldova.
Este autoarea unor lucrări de mari dimensiuni, de decorare a spaţiilor ambientale de la Colegiul Naţional „George Apostu” şi Grădiniţa „Lizuca” Bacău.

Prof.dr. Aurel Stanciu, un prieten apropiat al Galeriilor „Sara Good Art”, a descifrat şi teoretizat pentru publicul prezent arta celor două artiste, care, întâmplător sau nu, au acceptat să expună împreună într-un spaţiu, în accepţiunea clasică, destul de mic.

Cum nu cantitatea, ci calitatea şi mesajul sunt definitorii pentru un artist, după cum a apreciat profesorul Stanciu, astăzi, în Occident, dar şi în multe ţări din centrul şi estul Europei, sunt la modă galeriile mici, unde sunt expuse 4-5 lucrări de artă, însă asemenea galerii sunt cu zecile într-un oraş, şi nu numai în centru, cum este la noi, ci, peste tot, astfel că iubitorii de artă au posibilitatea să intre în contact cu arta, cu artiştii, care petrec mult timp împreună cu vizitatorii. Un alt aspect deloc neglijabil este faptul că asemenea galerii şi muzee fac parte din treseele turistice ale agenţiilor de turism. O asemenea galerie este şi „Sara Good Art”, mică, cochetă, unde expun artişti la început de drum, dar şi cei consacraţi.
„Exopoziţia de astăzi are aceeaşi idee, acelaşi program artistic, reprezentarea heruvimilor, serafimilor şi îngerilor din pictura bizantină.

«Plăsmuiri» înseamnă interpretarea, reprezentarea printr-un joc de aripi, împodobite fie în decor, fie în compoziţie, dar fără o organizare spaţială umană. În plus, la ambele artiste se vede bine şi ideea de zbor.
Ceea ce le deosebeşte este reprezentarea, Mihaela Craiu a apelat la sfoară, în loc de linii, tehnică care, pe lângă idee şi talent, presupune şi o muncă titanică, migăloasă. Am mai remarcat, de asemenea, apelul la motivul popular, strecurat discret în mai toate operele de artă, în îmbrăcăminte, în desenele marginale.

Nicoleta Cărare foloseşte o altă tehnică, uleiul, pasta uleioasă, decorul este realizat cu diferite materiale, care îmbogăţesc compoziţia. Şi aici, avem ideea de zbor, atunci când vezi o aripă, te gândeşti la zbor, magistral realizată de Brâncuşi. Aripa, la ambele artiste, domină şi întregeşte ideea şi spaţiul. Este o muncă frumoasă, reuşită şi eu le felicit”, a spus prof.dr. Aurel Stanciu.

O abordare interesantă, dintr-un alt unghi, cel al literaturii, a fost a lui Adrian Jicu, critic literar. „Dintotdeauna, omul a simţit nevoia să se apropie mai mult de Dumnezeu, însă acel spaţiu de la noi la entitatea supremă îl umplem cu îngeri, de aceea artistele care expun astăzi s-au ocupat de acest spaţiu, în care găsim, după cum afirmă Dionisie Aeropagitul, o organizare aproape militară, mai întâi avem serafimii, care sunt mai aproape de noi, apoi heruvimii şi foarte sus arhanghelii şi îngerii. Informaţii interesante întâlnim la Dante, în «Infernul», «Purgatoriul» şi «Paradisul». Oricât am evolua sau mai bine zis ne-am schimba, avem nevoie de un reper, să ne raportăm la ceva în acest drum spiritual al umanităţii. Avem şi în literatura noastră, mă gândesc acum la scriitorul Eugen Uricaru, băcăuan de-al nostru, născut la Buhuşi, care, în cartea sa «Cât ar cântări un înger» abordează ideea raportării omului modern la înger şi divinitate, metafora din titlu cuprinde propria raportare la aceste două entităţi.

În definitiv, nu se spune că fiecare dintre noi are un înger păzitor, sunt însă, în viziunea altora şi îngeri răi, dar nu despre asta vorbim acum. De aceea cred că şi reprezentările, după cum vedem, sunt atât de diferite, cum sunt şi între biserica bizantină, răsăriteană şi cea occidentală, la detalii şi viziune, la fel şi în literatură, cum este celebrul înger a lui Nichita Stănescu, unde lupta dintre îngeri este lupta din interiorul nostru, lupta cu sinele. Priviţi cu atenţie îngerii celor două artiste şi, cu siguranţă aceste metafore se observă în fiecare lucrare”, şi-a încheiat Adrian Jicu discursul.
O altă privire asupra lucrărilor din expoziţie am observat la părintele protopop Costel Busuioc, una profundă, din punct de vedere teologic, al legăturii dintre om, divinitate şi rolul îngerilor în viaţa spirituală, religioasă, dumneazeiască.

Diana Godea, gazda evenimentului, a invitat publicul la un recital de pian şi vioară, cu Elvis şi Diana Condrea.


PUBLICITATE