În mai puțin de o lună de la lansarea Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMANIA și de la deschiderea înscrierilor în aplicația www.imminest.ro pentru companiile de tip IMM, programul guvernamental a intrat în cea de-a treia faza de implementare.

Primele două etape necesare a fi parcurse de către IMM-urile înscrise în program, pentru a accesa finanțări garantate de stat, au constat în analiza eligibilității privind încadrarea în categoria IMM, selecție realizată de către Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), iar faza a doua este realizată de băncile partenere și vizează analiza solicitărilor IMM pentru acordarea creditelor pentru capital de lucru și de investiții garantate de stat. Fiecare bancă, conform normelor proprii de creditare, solicită IMM-urilor documentația de credit, efectuează analiza economico-financiară și decide dacă proiectul pentru care se solicită finanțarea este viabil din punct de vedere economic, caz în care aprobă creditul și transmite solicitarea de garantare.

 

 

„Cea de a treia etapa constă în transmiterea, în aplicația programului IMM Invest, a dosarelor de credit aprobate de către bănci pentru accesarea garanției în nume și cont stat, precum și a grantului oferit prin schema de ajutor de stat, care va acoperi costurile cu dobânzile și comisioanele, aferente creditului până la 31 decembrie 2020.”

Silviu Blăjut,

analist financiar, FNGCIMM Sucursala Bacău

 

În prima etapă, s-au declarat eligibile, la nivel național, 58.525 de IMM-uri și s-a transmis către cei 22 de finanțatori parteneri 53.063 de solicitări. Au fost respinși 132 de aplicanți care nu îndeplineau condițiile de eligibilitate ale programului. Alte 5.330 de cereri aflate în aplicația www.imminvest.ro se află în diferite faze de analiză a eligibilității sau sunt în stadiu de solicitare clarificări. În acest moment, pe fluxul băncilor partenere au fost aprobate peste 5.000 de credite, urmând a fi încarcate și transmise către FNGCIMM zilele acestea, iar 451 de credite, în valoare de peste 330 de milioane de lei, au fost deja transmise către FNGCIMM pentru acordarea garanției în nume și cont stat, precum și a ajutorului de stat. Doar 12 bănci au credite încărcate în aplicația online, dar se așteptă în zilele următoare ca toate cele 22 de bănci partenere să înceapă să încarce în aplicație și să transmită masiv solicitări de garantare.

 

„IMM INVEST este prioritatea noastră numărul 1. Îi asigur pe toți antreprenorii că atât Fondul de Național de Garantare a Creditelor pentru IMM -uri, cât și bancile partenere în program depun eforturi extraordinare pentru a răspunde cât mai rapid nevoilor de finanțare ale companiilor. În perioada imediat următoare, Guvernul României va lansa o nouă schemă de garantare care va susține creditul comercial prin folosirea unor instrumente de tip factoring cu regres (cu recurs), credit de scont, produs de garantare-leasing. Astfel, programul guvernamental IMM INVEST și noua schemă de garantare pentru susținerea creditului comercial vor fi doi piloni de relansare a economiei românești”

Dumitru Nancu,

directorul general al FNGCIMM

 

IMM INVEST este cel mai amplu program guvernamental dedicat antreprenorilor din România, un program nou și complex prin mecanismul de finanțare – garantare – ajutor de stat pus la dispoziția IMM -urilor. Calibrarea celor trei componente și transpunerea acestora în legislație și în procese de implementare a reprezentat o mare provocare pentru toți cei implicați: Ministerul de Finanțe, FNGCIMM și Finanțatori. Totul pentru a traversa contextul economic și social deosebit de dificil generat de pandemia COVID.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituție financiară nebancară, cu capital de risc, înființată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanțări, prin acordarea de garanții pentru instrumentele de finanțare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum și creării și susținerii de locuri de muncă, funcționând ca o societate comercială pe acțiuni, cu acționar unic statul roman, sub supravegherea prudențială a Băncii Naționale a României. Garanția FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator. Garantia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maximum 90 zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minimum 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.


PUBLICITATE