Prin OUG Nr. 62 din 27 august 2019 pentru modificarea şi completarea normelor ce reglementează organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă şi comunicaţiile electronice, publicată în M.O. din 3 septembrie, s-a mai făcut un pas în ceea ce priveşte controlul asupra populaţiei. Pe fondul emoţiei generate de cazul fetelor de la Caracal, moment considerat prielnic, a fost emisă această ordonanţă, care în expunerea de motive încearcă să justifice demersul Guvernului. Reproducem parţial: „…având în vedere necesitatea creşterii eficienţei gestionării apelurilor de urgenţă prin reducerea incidenţei apelurilor abuzive efectuate de către apelanţi care nu pot fi identificaţi deoarece utilizează servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile pentru care plata se face în avans, ţinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, ar avea consecinţe directe asupra gestionării situaţiilor de urgenţă şi, implicit, asupra asigurării asistenţei imediate în situaţii în care sunt periclitate viaţa, integritatea ori sănătatea cetăţeanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul, totodată, având în vedere că neadoptarea actului are ca efect menţinerea imposibilităţii de identificare a utilizatorilor finali de servicii de telefonie care beneficiază de aceste servicii prin intermediul cartelelor preplătite, precum şi imposibilitatea integrării unor tehnologii moderne avansate de localizare a apelantului la numărul unic de urgenţă 112, luând în considerare faptul că aceste elemente vizează interesul public, constituind situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, (…) Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă…”

Măsuri de bun simţ, ce trebuiau luate de mult printre care sunt şi cele privind tehnologia de localizare Google (ELS – Emergency Location Service) bazată pe funcţionalitatea AML – Advanced Mobile Location (AML/ELS). Precum şi sancţionarea cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112 sau transmiterea de mesaje abuzive la numărul 113 ori la numărul 114; cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie. Dar ordonanţa nu se limitează doar la reglementarea funcţională a sistemului 112 şi relaţiile interinstituţionale. Ci, introduce brutal prevederi obligatorii de identificare a beneficiarilor cartelelor preplătite. O tentativă oarecum similară a existat cu ceva ani în urmă, sub pretextul subsidiar a combaterii terorismului, dar a fost respinsă considerată fiind o intruziune nejustificată care încalcă drepturile omului. Norma a fost declarată neconstituţională. Şi… nu am avut o recrudescenţă a terorismului. Acum, pe fondul emoţiei generate de cazul Caracal, în finalul acestui OUG au fost introduse şi unele modificări, după care: Furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, se realizează, începând cu data de 1 ianuarie 2020, numai după ce furnizorul acestor servicii a colectat, prin intermediul unui formular în format fizic sau electronic, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, datele de identificare ale utilizatorului final al cartelei SIM, Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM este permisă până la împlinirea unui termen de 3 luni de la data încetării furnizării serviciului de telefonie. În cazul utilizatorilor finali de cartele SIM care, la data de 31 decembrie 2019, beneficiază de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile, pentru care plata se face în avans, furnizorul acestor servicii colectează, datele de identificare ale acestora până cel târziu la data de 31 august 2020. Dacă datele cu caracter personal ale utilizatorului final al cartelei SIM se colectează în format electronic, aceştia transmit furnizorului de servicii de telefonie destinate publicului la puncte mobile şi o copie a actului de identitate, în vederea verificării corectitudinii acestor date. În cazul modificării datelor de identificare colectate ale, utilizatorul final al cartelei SIM acesta va pune la dispoziţia furnizorului, datele de identificare actualizate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii documentului care atestă modificarea survenită.

Vom avea oare un sistem mai performant de destructurare a mafiei când tentaculele acesteia se insinuează în mediul politic şi structurile de forţă ce pot controla la rândul lor identitatea potenţialelor victime? Dimpotrivă, li se acordă un supliment de informaţie pe bani publici. Ne garantează autorul ordonanţei, Guvernul, că, graţie noii ordonanţe nu vom mai avea un nou caz Caracal…? Că instituţiile de lobby politic nu vor folosi în interes propriu datele care ar trebui să fie confidenţiale. (A se vedea mesajele / solicitările firmelor ce vând ori oferă diverse servicii care sună la numere pe care teoretic ar trebui să nu le cunoască.) Nu cred că va fi o lume mai sigură pentru cetăţeanul simplu. Acesta din urmă, paradoxal, va deveni mai vulnerabil. Deşi, pretextul îngrădirii drepturilor sale e chiar siguranţa sa.

Jr. Adrian M. Ionescu


PUBLICITATE