În perioada 9-11 mai 2018 a avut loc, la Bled, în Slovenia, a doua întâlnire transnaţională în cadrul proiectului Erasmus+ GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching. Proiectul a fost câştigat de Philological School of Higher Education in Wroclaw din Polonia şi se va finaliza în anul 2020.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, coordonat de conferenţiar universitar doctor Carmen-Violeta Popescu, este partenerul roman în acest proiect, alături de Polonia, Slovenia şi Norvegia.

Scopul proiectului îl reprezintă elaborarea, testarea şi implementarea a două categorii de jocuri educative care vor fi integrate repertoriului metodologic al studenţilor care se pregătesc pentru cariera didactică: role-playing game şi board game. Noutatea vizată de acest proiect se referă tocmai la detaşarea de variantă digitală a numeroaselor jocuri al căror număr a explodat şi înlocuirea acesteia cu categoriile de jocuri menţionate. Partenerii şi-au propus să dezvolte, prin intermediul acestor jocuri, în special pentru studenţi, competenţe necsare secolului 21: gândire critică, creativitate, colaborare, comunicare.

La această întâlnire au participat, din partea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, două cadre didactice, profesor universitar doctor Venera-Mihaela Cojocariu şi asistent universitar doctor Ioana Boghian. Principalele aspecte discutate, sub coordonarea reprezentantului Philological School of Higher Education in Wroclaw din Polonia Magdalena Opala au fost, printre altele: stadiul implementării proiectului, testarea unui prototip de joc educativ, analizarea metodologiilor de elaborare, testare şi implementare a jocurilor educative în tările partenere, diseminarea rezultatelor.

Reprezentanţii ţărilor partenere au evidenţiat : necesitatea şi utilitatea acestor jocuri; importanţa feedbackului oferit de fiecare partener pentru optimizarea acestora ; necesitatea testării şi valorificării lor de către profesori şi studenţi din cele patru instituţii partenere pe întreaga durată a proiectului. Finalul întâlnirii a condus la stabilirea datei următoarei întâlniri transnaţionale la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău – 10-12 octombrie 2018 precum şi a sarcinilor de realizat până la acel moment de către ţările participante.


PUBLICITATE