În anul școlar 2017-2018, în Școala Gimnazială Luizi-Călugăra a fost implementat proiectul „Școala mea-Școală pentru toți”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. Obiectivele proiectului au fost: creșterea calității învățământului furnizat elevilor prin sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice; creșterea calității predării, formării și activității prin prin utilizarea activă a TIC și a competențelor sociale mass-media în activitatea educațională; îmbunătățirea competențelor și abilităților cheie ale cadrelor didactice din perspectiva educației incluzive, abordarea nevoilor elevilor defavorizați și altele.

În cadrul mobilităților, șase cadre didactice au dobândit competențe de combatere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii prin aplicarea unor strategii de lucru incluzive cu elevii care prezintă acest risc. Cursurile au fost susținute în cadrul a două mobilități care au avut loc în Turcia (septembrie 2017) și Italia (octombrie 2017).

În urma participării la aceste cursuri de formare profesională, în școală au fost derulate activități de predare-învățare în care au fost utilizate competențe social-media. Cadrele didactice au realizat diverse materiale didactice, au participat la proiecte internaționale pe platforma e-Twinning, au înscris elevii pe platforma educațională Edmodo, au realizat și editat împreună cu elevii povești digitale, fotografii și filme, au utilizat instrumente social-media la clasă, etc.

Cadrele didactice care au participat la mobilități au împărtășit cunoștințele dobândite cu celelalte cadre ale școlii, dar și cu cadre didactice din alte școli prin intermediul unor workshop-uri, a activităților de cerc pedagogic, dar și în cadrul unor simpozioane și conferințe. Rezultatele proiectui s-au concretizat în perfecționarea didactică a 12 cadre și valorificarea în practica școlară a competențelor dobândite la cursuri, introducerea în CDȘ-ul școlii a unui opțional TIC la clasele I-IV, elaborarea unui Ghid de intervenție în cazul elevilor cu risc PTS, creșterea motivației pentru învățare a elevilor, reducerea cu 30% a numărului de absențe și cu 50% a cazurilor de risc de părăsire timpurie a școlii.

Alte articole