Absolvenții de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, mai au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru a se înscrie în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Bacău, dacă vor să obțină indemnizație de șomaj. Este vorba despre cei care nu-și propun să urmeze învățământul superior. Ei mai au posibilitatea de a-și depune dosarul la AJOFM Bacău până în data de 30 iulie, pentru a beneficia de ajutor de șomaj, care este în cuantum de 250 lei și se acordă pe o perioadă de 6 luni, după expirarea a 60 zile de la data absolvirii.

Evident, sprijinul financiar li se dă, dacă în termenul de 60 zile de la absolvire nu și-au găsit un loc de muncă. Dacă au depășit termenul menționat de înscriere la șomaj, vor beneficia gratuit de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, dar și de un program de formare profesională. Pentru a primi indemnizația și serviciile amintite, absolvenții trebuie să depună la AJOFM Bacău cartea de identitate și certificatul de studii sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie, precum și actul medical care să ateste că sunt clinic sănătoși ori că sunt apți de muncă. În cazul celor care nu au situația școlară încheiată, termenul de 60 zile curge de la data promovării examenului de corigență.

Același termen de 60 zile de la absolvire este valabil și pentru absolvenții instituțiilor de învățământ gimnazial, profesional, special, postliceal și superior, de stat sau particular, autorizat ori acreditat, în condițiile legii. Dar absolvenții trebuie să știe că au dreptul și la alte facilități decât indemnizația și serviciile enumerate mai sus. Cei care nu iau indemnizație de șomaj primesc o primă de activare în cuantum de 1.000 lei, dacă sunt înregistrați la AJOFM de cel puțin 30 zile și se angajează pentru minimum 3 luni. Dacă se vor angaja pentru cel puțin un an, absolvenții înscriși în evidența AJOFM Bacău în termen de 60 zile de la absolvire vor lua o primă de inserție în sumă de 1.500 lei.

În plus, ca toți ceilalți șomeri, au dreptul și ei la alte prime, respectiv de mobilitate, dacă se angajează la o distanță mare față de localitatea de domiciliu. În categoria primelor de mobilitate intră cea de relocare (până în 900 lei), încadrare (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) pentru cei care fac naveta la peste 15 kilometri, sau de instalare (12.500 lei), în cazul celor care se angajează la mai mult de 50 kilometri și își mută domiciliul. În ceea ce-i privește pe angajatori, aceștia iau timp de un an 2.250 lei pentru fiecare absolvent încadrat pe o perioadă nedeterminată. Informații despre toate aceste facilități se pot obține de la AJOFM Bacău, str.I.S.Sturza, nr.63, telefon 0234576736.