Reproducem continutul variantei de subiect extrase la proba de metodica predarii limbii si literaturii române din cadrul examenului pentru obtinerea gradului didactic al II-lea – profesori de limba si literatura româna (26 august 2014). Subiectele au fost elaborate de conf. univ. dr. Ioan Danila si lect. univ. dr. Adrian Jicu, de la Facultatea de Litere a Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau. (Pentru economie de spatiu, am preluat din baremul de corectare si notare punctajele aferente.)

SUBIECTUL I (4,50 p.): Se da urmatoarea secventa din Programa pentru didactica disciplinei limba si literatura româna, gradul didactic II, profesori:
1.2. Analiza unor modalitati de integrare a domeniilor specifice disciplinei (limba, literatura, comunicare).
– Modalitati de integrare a continuturilor din domeniile specifice disciplinei (limba, comunicare, literatura) în cadrul procesului de învatare-predare-evaluare.
– Abordarea integratoare – justificari; dificultati; avantaje
Construiti, pe baza secventei de mai sus, o activitate de învatare în cadrul careia sa ilustrati valoarea expresiva a textului literar, având în vedere urmatoarele aspecte:
– apartenenta textului la gen si specie (0,20 p.);
– raportul dintre realitate si literatura (0,10 p.);
– continutul si structura formala a textului literar (0,25 p.);
– prozodia; modurile de expunere; figurile poetice; resursele expresive ale limbajului artistic, identificate pe niveluri ale limbii: fonetic, lexico-semantic (arii semantice/câmpuri lexicale, categorii semantice si relationari ale acestora), morfologic (parti de vorbire, categorii gramaticale specifice), sintactic (unitati, functii, raporturi sintactice si mijloace de exprimare a acestora; alte fenomene relevante pentru sintaxa poetica), compozitional (dezvoltarea ideilor poetice, în corelatie cu structura discursului literar) (1,50 p.);
– identificarea uneia dintre functiile pregnante ale limbii, precizând marcile acesteia în textul dat (0,15 p.).

Textul literar folosit drept suport al aplicatiei didactice este Pastel, de George Bacovia:
„Buciuma toamna / Agonic – din fund – / Trec pasarele /
Si tainic s-ascund. / Târâie ploaia… Nu-i nimeni pe drum;
Pe-afara de stai / Te-nabusi de fum.
Departe, pe câmp, / Cad corbii, domol; / Si ragete lungi /
Pornesc din ocol. / Talangile, trist, / Tot suna dogit…
Si tare-i târziu, / Si n-am mai murit…”


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

LĂSAȚI UN MESAJ