Lecturile din duminica a 16-a de peste an ne vorbesc despre cum trebuie să fim păstori pentru cei din jurul nostru.
În prima lectură, profetul Ieremia începe cu un Vai de tristeţe din partea lui Dumnezeu la adresa păstorilor, care în loc să-i apropie pe oameni de Dumnezeu, îi îndepărtează. Şi, totuşi, Domnul are grijă de lume punând păstori buni culminând cu Păstorul suprem, Fiul său, Domnul nostru Isus Cristos, un păstor adevărat care să călăuzească oamenii pe calea iubirii.
Să urmăm exemplul şi glasul Păstorului divin, Isus Cristos, care şi-a dat viaţa pentru noi, oile sale, distrugând zidul urii dintre oameni şi aducând pacea, cum ne spune sfântul Paul în lectura a doua din această duminică.
Păstori nu sunt numai preoţii şi călugării, păstori trebuie să fim cu toţii: copii, tineri, adulţi, bătrâni. Mulţi se plâng de societate, că e denaturată, însă, noi toţi, mici şi mari, formăm societatea în care trăim. De aceea este important să fim cu toţii păstori buni ca şi societatea de care ne plângem să devină bună. Dacă părinţii şi copii sunt sănătoşi la suflet, trup şi minte, şi lumea va fi armonioasă.
Un tată care bea şi înjura foarte mult l-a dus într-o zi pe fiul său la gară. Văzând un steag roşu, copilul a întrebat:
– Tată, ce înseamnă?
Tatăl i-a răspuns:
– Este semnul de pericol, pentru a evita dezastrele. Mecanicul de locomotivă, văzându-l, opreşte trenul.
După câteva zile, la masă, văzându-l pe tatăl său beat şi auzindu-l înjurând, copilului i-a venit o idee: a pus în faţa tatălui o bucată micuţă de stofă roşie, fixată pe un beţişor… Tatăl, văzând acel gest isteţ al copilului, a înţeles că era un pericol de dezastru şi a încercat să îşi înfrâneze limba, gâtul şi caracterul.
Isus, în evanghelie se întristează că oamenii nu au păstori adevăraţi care să-i înveţe la bine. Astfel că aşteaptă de la noi toţi tocmai un comportament de acest gen, ca al copilului din poveste. Un om bun, încet-încet poate şi trebuie să devină păstor, ajutorul lui Isus, Păstorul prin excelenţă.
Sfântul Ioan Gură de Aur spunea credincioşilor: „Creştinul este un om căruia Dumnezeu i-a încredinţat pe toţi ceilalţi”. Şi aşa este.
Suntem invitaţi de Isus, Bunul Păstor, să trăim în mijlocul oamenilor, mergând împreună cu ei spre Dumnezeu, spre Paradis.

Pr. Claudiu Nedelciu,
Parohia „Înălţarea Sfintei Cruci” Buhuşi

Alte articole