Din 2018, mai multe declarații fiscale pe care le depun în prezent contribuabilii la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vor fi transmise în mod obligatoriu online. De altfel, firmele au posibilitatea de a transmite formulare fiscale prin intermediul internetului de mai mulți ani, cu ajutorul unei semnături electronice obținute printr-un certificat digital. În aceste condiții, vă reamintim azi cum puteți obține un certificat digital.

ANAF a publicat recent, în dezbatere publică, un proiect de act normativ prin care propune ca nu mai puțin de 13 declarații fiscale să fie transmise online, obligatoriu, începând cu ianuarie 2018.

De altfel, obligaţia depunerii mai multor declaraţii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a fost introdusă pentru contribuabilii mari și mijlocii prin intermediul Ordinului ANAF nr. 2.520/2010, în timp ce celelalte categorii de contribuabili pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor fiscale online ca metodă alternativă de declarare.

Totuși, de la anul, obligația ar urma să se aplice tuturor categoriilor de contribuabili, iar una dintre variantele pentru transmiterea declarațiilor fiscale pe internet o reprezintă deținerea unei semnături electronice.

Concret, există două feluri de semnături electronice, extinsă și simplă, iar astăzi ne vom concentra pe prima dintre acestea, cea care oferă practic valoare legală documentelor semnate astfel. Semnătura electronică extinsă este creată cu ajutorul unui certificat digital calificat, obținut de la un furnizor de servicii de certificare în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică și reprezintă modalitatea prin care se asigură autenticitatea și integritatea datelor în forma electronică.

Potrivit legislației în vigoare, semnătura electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

este legată în mod unic de semnatar;
asigură identificarea semnatarului;
este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.
Certificatul digital se poate obține de la unul dintre furnizorii care oferă astfel de servicii, ce sunt înscriși în Registrul furnizorilor de servicii de certificare. În prezent, cei mai importanți furnizori sunt, în ordine aleatorie, Certsign, Digisign, Trans Sped, Centrul de Calcul sau Alfatrust Certification.

Practic, documentele semnate electronic au aceeași valoare legală ca documentele semnate în format hârtie, iar pentru a asigura autenticitatea acestora sunt utilizate două elemente de securitate, respectiv token-ul și codul PIN al acestuia.

Certificatul digital permite semnarea oricărui tip de document electronic, de la contracte, facturi fiscale, declarații fiscale la raportări și bilanțuri contabile.

Confirmarea certificatului digital

Pentru siguranța transmiterii datelor, potrivit Fiscului, certificatul digital calificat trebuie să fie confirmat de cel care l-a eliberat. În acest sens, contribuabilii trebuie să descarce un document de confirmare de pe portalul ANAF, să îl completeze și să aplice semnătura digitală în căsuța “Semnătură utilizator”.

De altfel, documentul de confirmare trebuie completat doar în prima parte, iar apoi se apasă butonul pentru aplicarea semnăturii.

În continuare, fișierul trebuie trimis prin e-mail la firma care l-a eliberat, care verifică datele din document și aplică semnătura electronică în căsuța “Semnătură autoritate de certificare”, după care înapoiază pe adresa de e-mail a solicitantului documentul astfel confirmat.

Cu acest document, contribuabilii se pot înregistra la ANAF, nu înainte să introducă în câmpurile care se generează codul unic de identificare a contribuabilului (operatorul economic pentru care se transmit declarațiile fiscale), denumirea și adresa contribuabilului.

După completarea acestor date și după ce se citește lista de termeni și condiții, se apasă butonul „Obținere formular 150”.

Pe ecran se va afișa formularul 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, iar mai departe trebuie să fie apăsat butonul “Tipărește cererea” pentru a obține un formular pe hârtie.

Documentele necesare pentru înregistrarea formularului 150

După obținerea formularului 150 („Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”), contribuabilii trebuie să depună la Fisc următoarele documente, potrivit Ordinului ANAF nr. 2.520/2010:

formularul 150 listat, semnat și ștampilat de contribuabilul pentru care se depun declarațiile fiscale;
documentul de identitate al titularului certificatului calificat, în original şi copie;
documentul, în original şi copie, care atestă calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
documentul de împuternicire, autentificat de notarul public, din care rezultă dreptul titularului certificatului calificat de a semna declarațiile fiscale pentru contribuabil, în situația în care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.
Documentele de mai sus se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscală teritorială din subordinea ANAF.

av. Coltuc Marius