Asociația „Lumina”, cea care a înființat primul hospice din România destinat exclusiv copiilor cu boli limitatoare de viață, a demarat un nou proiect. Acesta are o durată de șase luni și este finanțat de Consiliul Local Bacău. Proiectul urmărește dezvoltarea serviciului de îngrijiri paliative la domiciliu în municipiul nostru.

Asociația „Lumina” oferă îngrijire copiilor și tinerilor aflați în ultimele stadii de viață încă din 1999, iar din 2006 are o echipă completă de îngrijiri paliative, cu competențe și cu experiență dobândite în programe ample de formare în România și în Marea Britanie. Din 2010, oferă servicii de acest fel și în cadrul Centrului de zi.

Răspunzând unei nevoi imperioase a copiilor bolnavi și a familiilor acestora, în 2017, a inaugurat în Bacău prima unitate cu paturi din țară dedicată copiilor și tinerilor.

„Îngrijirea paliativă necesită lucrul într-o echipă multidisciplinară care abordează într-o manieră flexibilă nevoile aflate în permanență schimbare a pacientului și familiei.

Accentul îngrijirii se pune pe pacient și familie, iar scopul este de a-i ajuta pe aceștia să aibă o viață și o moarte bună, atât cât este posibil. Familia unui pacient afectat de boală este la rândul său «un pacient» pentru rețeaua de îngrijiri.

Un plan adaptat nevoilor identificate înseamnă speranța pentru lucruri mai bune și pregătire pentru ce este mai rău”, arată Mihalela Dumitrache, manager de proiect. Aceasta precizează că accentul îngrijirii se pune pe pacient și familie, iar scopul este de a-i ajuta pe aceștia să aibă o viață și o moarte bună, atât cât este posibil.

„Viziunea echipei de îngrijiri paliative este de a asigura îngrijire holistică – medicală, socială, emoțională și spirituală – copiilor și adulților, pentru care tratamentul curativ nu mai este eficient, iar prognosticul este limitat. Îngrijirea paliativă oferă suport emoțional, social, spiritual și un respiro pentru familie și aparținători. Această îngrijire va fi asigurată cu abilitate, compasiune, respect și fără discriminare”, afirmă Mihaela Dumitrache.

Servicii mai bune, pentru mai mulți copii

Pe termen lung, proiectul va duce la creșterea calității vieții pacienților cu boli incurabile care beneficiază de serviciile Asociației „Lumina”, creșterea numărului acestora și îmbunătățirea calității serviciilor, facilitarea accesului copiilor și al familiilor lor la îngrijirea paliativă, garantându-se astfel respectarea drepturilor acestora pe baza principiilor de echitate și reducerea presiunii asupra sistemului medical de stat.

Alte articole