ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Nr. 7628 din 25.09.2015

CONVOCARE

În baza dispoziţiilor art.39 alin.1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr.215 din 2001, republicată şi actualizată,

PUBLICITATE

CONVOC

Consiliul Local al Municipiului Bacău în şedinţă ordinară pentru data de 30.09.2015 orele 12,00, la Centrul de Afaceri şi Expoziţii Bacău, şedinţa având următoarea ordine de zi:

1.
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău, doamnei Catinca Popescu, pictoriţă naivă.
Iniţiator – DL.BÎRZU ILIE –CONSILIER LOCAL

2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Programului de investiții pe anul 2015 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea creşterii salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, precum şi pentru cel din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău.
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

4.
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Filarmonica „Mihail Jora” Bacău, la organizarea celei de a XXIX – a ediţie a Festivalului Internaţional „Zilele Muzicii Contemporane”, ce se va desfăşura în perioada 01-04 octombrie 2015.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

5.
Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la o nouă ediţie a „Taberei Internaţionale pentru Tineri”, în perioada 17-24 octombrie 2015 în Petach Tickva, Israel.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

6.
Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Universitatea « George Bacovia », la organizarea Conferinţei naţionale cu participare internaţională « Devianţă şi Criminalitate, Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET », ce se va desfăşura în perioada 19 – 20 noiembrie 2015.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

7.
Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Centrul de cultură “George Apostu” Bacău, la desfăşurarea programului “Zilele Centrului de cultură “George Apostu” – 25 ani de la înfiinţare” în perioada 12 – 17 octombrie 2015
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

8.
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Fundația pentru Educație, Dezvoltare şi Sprijin Comunitar „Constantin Brâncoveanu” la organizarea evenimentului „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice”.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului „Zilele Bacăului” în perioada 09 – 11 octombrie 2015 de către Teatrul Municipal Bacovia.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

10.
Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 441/2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău” .
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

11.
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 121 din 30.06.2015 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populaţia municipiului Bacău reprezentând distribuirea de apa potabilă în zilele cu avertizare meteorologică codificată, emisă de către Administraţia Naţională de Meteorologie.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

12.
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei H.C.L. nr. 171 din 31.08.2015 privind aprobarea perioadelor de valabilitate și tarifele abonamentelor la transportul urban cu mijloace de transport în comun acordate elevilor din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat de pe raza administrativ teritorială a municipiului Bacău pentru anul școlar 2015 – 2016.
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

13.
Proiect de hotărâre privind reactualizarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 10 din 30.01.2015
Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

14.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul Administrativ al Teatrului Municipal Bacovia.
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

15.
Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE CONCESIONARE in vederea instalarii si operarii, prin atragere de capital privat, a unei CENTRALE TERMICE DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA CU PUTERE TERMICA DE MAX. 10 MWt, ce va functiona cu combustibil biomasa, in vederea asigurarii unei surse regenerabile de producere a energiei termice pentru consumatorii municipiului Bacau
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

16.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz către EON DISTRIBUŢIE România S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Gen. Dr. Dragomir Badiu.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

17.
Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a spaţiului cu destinaţia cabinet medical şi a terenului aferent din Municipiul Bacău, str. Pictor Andreescu, nr.3-5.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

18.
Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 55,90 mp aflat în incinta PT nr. 84 din Bacău, str. Banatului, nr. 3, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

19.
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor mijloace fixe, date în concesiune către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, în scopul scoaterii din funcţiune, valorificării sau casării acestora în condiţiile legii.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

20.
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unui coş de fum, în scopul casării şi demolării acestuia în condiţiile legii.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

21.
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile – mijloace fixe, situate pe str. Milcov, nr. 49, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

22.
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

23.
Proiect de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către dl. Dăncuţă Dobrin.
Iniţiator –VASILE-SORINEL TESCARU– VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

24.
Proiect de hotărâre privind alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile octombrie 2015 – noiembrie 2015
Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

25.
Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru primul semestru al anului 2015.
DANIELA POZÂNĂREA – DIRECTOR D.A.S. BACĂU

26.
Diverse.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Ing.ROMEO STAVARACHE

HOTĂRILE DE INTERES PUBLIC CARE VOR FI ADOPTATE ÎN ACEASTĂ ŞEDINŢĂ VOR PUTEA FI CONSULTATE LA SEDIUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU DIN CALEA MARAŞESTI NR.6 ŞI VOR FI INSERATE PE SITE-UL www. primariabacau.ro la secţiunea CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale C.L. ÎNCEPÂND CU DATA DE 08.10.2015
R.T./.Ds.I-A-2/Ex.1


Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

5 COMENTARII

  1. “3.
    Proiect de hotărâre privind aprobarea creşterii salariale pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, precum şi pentru cel din cadrul serviciilor şi instituţiilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Bacău.
    Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU”

    Mai pe scurt, recompensarea neperformantei si a incompetentei. Daca se aproba, si nimeni nu obiecteaza atunci ne meritam soarta si meritam sa traim intr-un oras care arata in halul asta.

  2. Ca o curiozitate de ce titlul de “cetatean de onoare” pentru d-na Catinca Popescu…??Din propriile mele informatii d-na nu a facut nimic special pentru orasul nostru,,la nivel national cota dumneaei e foarte mica,international pe piata de arta este total necunoscuta….deci ce o recomanda si care este interesul d-lui Barzu in aceasta propunere….???????

LĂSAȚI UN MESAJ