Investițiile în rețele de apă și canalizare au avut la bază Master Planul județului Bacău, mai exact proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată”, din 2013, al Consiliului Județean (CJ). Din 2017 și până acum, în acest sector au fost realizate obiective din fonduri europene, guvernamentale (POS Mediu, PNDR, PNDL) și locale.

Pentru a asigura continuitatea acestora și a obține finanțări nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), CJ Bacău a revizuit Master Planul, făcând previziuni pentru următorii 30 de ani. Actualizarea a presupus colectarea de date UAT-uri (unități administrativ-teritoriale) despre situația economico-socială și planurile de dezvoltare, analizarea lor, identificarea nevoilor de extindere sau reabilitare a sistemelor de apă-canal.

Revizuirea s-a realizat, așadar, în cooperare cu UAT-urile din județ, după care Master Planul a fost supus dezbaterii publice. Unele primării au venit cu observații privind numărul locuitorilor, numărul și tipul investițiilor, lungimea rețelei etc. Între acestea, se numără Oituz, Sascut, Letea Veche, Coțofănești, Căiuți, Nicolae Bălcescu. Varianta finală a fost aprobată de consilierii județeni și trimisă adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău (ADIB).

Satele mici nu au acces la investiții

Pentru a accesa fonduri prin intermediul POIM, nu e suficient să fie actualizat Master Planul, fiind necesari și alți pași, cum ar fi realizarea studiului de fezabilitate pentru investiții și a listei de proiecte, documente care trebuie aprobate de toate cele 89 de UAT care fac parte din ADIB. De asemenea, terenurile pe care vor fi realizate investițiile trebuie să aibă o situație juridică clară și să aparțină domeniului public.

Prin urmare, va fi un proces destul de anevoios. Master Planul revizuit cuprinde descrierea situației la sfârșitul lui 2016, previziunile pentru 2017-2047, strategia județului, cu măsuri și investiții, o analiză economică a acestora și planul de evoluție a tarifelor. Locuitorii din mediul rural își doresc foarte mult să fie racordați la o rețea de apă-canal, dar nu toți vor avea această șansă.

Conform criteriilor de eligibilitate, nu vor fi finanțate proiecte cu valoare mare în sate cu populație mică. E și cazul satului Lărguța, cu 300 de locuitori, pentru care s-a luptat Anton Șiler, primarul comunei Nicolae Bălcescu. Pentru ca investițiile să fie eligibile pe POIM, pragul este de 1.000 de euro pe locuitor la alimentarea cu apă și 2.000 de euro pe locuitor la canalizare.

Alte articole