* se cauta agenți pentru Serviciul Comunicații și Informatică și pentru Serviciul de Acțiuni Speciale

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, strada Alexei Tolstoi nr. 2, judeţul Bacău, organizează concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de agent de poliție la SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ și a 2 posturi vacante de agent I la SERVICIUL PENTRU ACȚIUNI SPECIALE, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale. Înscrierea candidaților pentru posturile prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău se realizează, în perioada 15.11.2021 – 24.11.2021, (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@bc.politiaromana.ro.

Înscrierea candidaților se realizează menționând structura pentru care candidează, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Bacău – Serviciul pentru Acțiuni Speciale sau Serviciul Comunicații și Informatică. Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, ce vor fi scanate și transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@bc.politiaromana.roHYPERLINK „mailto:incadrare@politiaromana.ro”., în format .pdf .

Repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” se realizezază în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute. Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române,  precum şi avizierul şi pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, https://bc.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza numai în aceste modalităţi.

 Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE