Purim este o sărbătoare minoră, în care actele lucrative şi focul sunt premise şi este celebrată la 14 Adar, când se comemorează salvarea evreilor în Imperiul persan, de la nimicirea plănuită de Haman Nelegiuitul, marele vizir al împăratului Ahaşveroş. Evreii au ajuns în Babilon, după ocuparea Ierusalimului şi Prima distrugere a Templului, din timpul lui Nabucodonosor (587-586 î.e.n).

Evenimentele, descrise în Meghilat Ester – Cartea Esterei (cartea biblică, sub formă de sul) s-au produs la sfârşitul sec. al 5 -lea şi începutul sec. al 4 -lea î.e.n. Termenul “Purim” vine de la cuvântul “pur “ care înseamnă “sorţi “, cu referire la zarurile aruncate de Haman, pentru a stabili data nimicirii întregului popor evreu – 13 Adar.

Purim este o sărbătoare foarte veselă şi se sărbătoreşte în 3 zile: – 13 Adar- Taanit Ester- Postul Esterei, comemorând postul ţinut de regina Ester; – 14 Adar- Purim; – 15 Adar- Şuşan Purim – sărbătorit în oraşele tip cetate (ex: Ierusalim).

Însă, în ciuda veseliei deosebite a sărbătorii, nu avem voie să uităm că sărbătoarea este legată de miracolul salvării evreilor de la prima tentativă de genocid, consemnată în istorie şi începuturile unei ideologii de ură împotriva evreilor, cunoscută azi cu numele de anti- semitism. Dar, “Am Israel hai! – Poporul lui Israel trăieşte!“ este foarte optimist şi sărbătoarea rămâne deosebit de veselă. Conform tradiţiei iudaice, se obişnuieşte chiar a se bea puţin mai mult decât la alte sărbători, până la limita bunului simţ (până ce “nu-l mai deosebeşti pe Haman de Mordehai “).

A devenit o tradiţie, în cadrul Federaţiei noastre, de a respecta o mitzva- poruncă biblică şi de a se trimite daruri de mâncare, persoanelor în vârstă, care nu au posibilitatea de a participa la serbarea de Purim a Comunităţii sau de a-şi pregăti singure humăntaşi.

În acest an, evreii din Bacău sărbătoresc Purim, pe data de 21.03.2019, la Sinagoga Rabin A. A. Rosen, cu începere de la ora 17.00, când se va oficia Serviciul religios de Minha (de după amiază), se va lectura din Meghilat Ester, în original şi vor fi prezentate principalele aspecte şi mitzvoturi (porunci biblice) legate de sărbătoare.

Corul de tineret “Shalom“ al Comunităţii va interpreta frumoase melodii evreieşti, iar tânărul Emy Leibu va lectura Meghilat Ester în limba română. Seara se va încheia cu Seudat Purim – masa festivă – cu preparate casher, pe bază de peşte, lactate, legume şi fructe, un pahar de vin şi, bineînţeles, cu humăntaşi.

Purim Sameah! Purim fericit!