Comunicat de presă

Data: 27.09.2017

Semnarea contractului de finantare şi inceperea activitatilor din cadrul proiectului cu titlul:“ACHIZIŢIA DE UTILAJE DE TRICOTARE LA SC LARA ŞI PARTENERII SRL”

REGIUNEA DE DEZVOLTARE: Nord – Est
JUDEŢUL: Bacău
LOCALITATEA: municipiul Oneşti
ADRESA DE IMPLEMENTARE: strada Calea Braşovului, nr. 39, hala 3.

Proiectul “ACHIZIŢIA DE UTILAJE DE TRICOTARE LA SC LARA ŞI PARTENERII SRL”, al carui cod SMIS este 104580, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către LARA SI PARTENERII SRL și are o valoare totală de 1.185.113,86 lei, din care 792.789,60 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Aministrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului de investiţie este constituit de CONSOLIDAREA PE PIAŢĂ A LARA ŞI PARTENERII SRL PRIN EXTINDEREA ŞI INOVAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL FABRICĂRII PRIN TRICOTARE SAU CROŞETARE A ARTICOLELOR DE ÎMBRĂCĂMINTE.
Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Inovarea de produs şi proces prin înfiinţarea de capacităţi de producţie, cu extinderea activităţii în domeniul fabricării de articole de îmbrăcăminte, prin tricotare şi croşetare, ca urmare a organizării şi funcţionării unui flux de producţie, pentru prima dată în cadrul societăţii, compus din tehnologii noi performante.

2. Adoptarea, în noua unitate de producţie de articole de îmbrăcăminte, prin tricotare şi croşetare, a unui sistem de management performant la nivelul eficienţei energetice şi al utilizării eficiente a resurselor în scopul protecţiei mediului înconjurător.

3. Dezvoltarea notorietăţii întreprinderii drept promotoare a spiritului antreprenorial şi a ideilor noi în piaţa articolelor de îmbrăcăminte tricotate şi croşetate.

Date de contact beneficiar: Adresa poştală: str. Aurel Perşu, nr. 119D, parter, camera 1, sectorul 4, cod poştal 041719, municipiul Bucureşti, România. Persoana de contact: TOMA ANAMARIA FLORICA – Administrator, Telefon: 0722416512, Fax: 0213116620, E-mail: business.anamariatoma@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.