15 iulie 2024

CECCAR: Propuneri pentru ameliorarea utilității sistemelor RO e-TVA și RO e-Factura

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), singura autoritate competentă în organizarea și monitorizarea activității experților contabili și contabililor autorizați, a emis un document de poziție cu privire la recentele modificări ale legislației fiscale privind e-TVA și e-Factura. În urma consultărilor cu membrii din întreaga țară, CECCAR a solicitat autorităților fiscale să adopte de urgență un plan de acțiune în două direcții majore:

 1. Modificarea Urgentă a Actelor Normative: CECCAR propune eliminarea sau prorogarea unor obligații pe care le consideră inutile și inoportune, pentru a reduce presiunea fiscal-birocratică asupra antreprenorilor și profesioniștilor contabili. Aceasta include revizuirea amenzilor și prorogarea unor termene.
 2. Resetarea Implementării “e-urilor” Fiscale: Se solicită o strategie care să simplifice pentru firme procesul de transformare digitală și să combată mai eficient evaziunea fiscală. CECCAR subliniază necesitatea ca decontul de TVA precompletat să rămână un instrument de sprijin, nu un mecanism de conformare fiscală care să impună o povară administrativă inutilă.

Propuneri pentru RO e-TVA: • Abrogarea obligației de transmitere a notei justificative pentru diferențele semnificative între decontul de TVA și cel precompletat.
 • Implementarea unui mecanism de notificare de conformare RO e-TVA bazat pe modele complexe de analiză a datelor raportate de contribuabili, nu doar pe operații aritmetice.
 • Interoperabilitatea între sistemele RO e-Factura, RO e-TVA și SAF-T este esențială pentru eficiență.

Propuneri pentru RO e-Factura:

 • Prorogarea termenului pentru utilizarea e-facturii și raportarea acesteia pentru tranzacțiile B2C, de la 1 ianuarie 2025 la 1 iulie 2025.
 • Abrogarea obligației de utilizare exclusiv a e-Factura ca document justificativ.
 • Introducerea unui termen de raportare a e-facturilor de 5 zile de la data înregistrării în sistemul contabil.

CECCAR atrage atenția asupra problemelor tehnice ale sistemului RO e-Factura, care se blochează frecvent, afectând activitatea comercială și fiscală. Extinderea obligativității utilizării e-Factura și pentru tranzacțiile B2C, fără a asigura funcționarea tehnică optimă a sistemului, este considerată inoportună.

Principiile Propuse de CECCAR pentru Viitor:

 • Consultarea și implicarea organismelor profesionale în elaborarea și implementarea actelor normative.
 • O durată suficientă pentru elaborarea și implementarea modificărilor legislative, care să permită adaptarea atât a organului fiscal, cât și a contribuabilului.
 • Automatizarea proceselor de analiză și corelarea datelor raportate la organele fiscale, utilizând modele și tehnici științifice de analiză a datelor și inteligența artificială.

CECCAR solicită un dialog real și constructiv cu autoritățile pentru a armoniza opiniile tuturor părților interesate, în interes public. Aceasta este esențială pentru a transforma inițiativa europeană de modernizare a TVA într-o oportunitate de eficientizare și nu într-un coșmar birocratic pentru economia României.

CECCAR va continua să colaboreze cu instituțiile publice și autoritățile fiscale pentru a propune principii care să asigure că transformarea digitală se traduce în simplificare pentru firme și în combaterea eficientă a evaziunii fiscale.spot_img

Alte titluri

spot_img

Ultimele știri