Polițiștii specializați în arme, explozivi, substanțe periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău continuă acțiunile de verificare a legalității operațiunilor cu articole pirotehnice desfășurate de persoanele fizice și juridice.

 

            Astfel, pentru a preîntâmpina evenimente nedorite, dar şi comiterea unor ilegalităţi în ceea ce priveşte operaţiunile cu articole pirotehnice, poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău reamintesc cetăţenilor câteva prevederi legale din acest domeniu.                                                                                    

Articolele pirotehnice de divertisment se clasifică în următoarele categorii:

  a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;

  b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;

  c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;

  d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.

 

Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.

Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

          Cantităţile de articole pirotehnice pot fi depozitate/păstrate numai în conformitate cu prevederile art. 68 din H.G. 536/2002.

 

 Persoane juridice autorizate :

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele pirotehnice din categoria 1/F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3/F3 şi 4/F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

 

 Persoanele fizice

a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din categoriile 2-4, P.2 şi T.2 .

b. pot detine şi folosi articole pirotehnice din categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

 

Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

  a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

  b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

  c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

  d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

  e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

  f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

  g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE