Municipalitatea băcăuană deține 325 de hectare de pădure în comunele Traian și Gioseni, care sunt în îngrijirea Ocolului Silvic Traian. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 prevede un profit minim pentru municipalitate, ceea ce indică faptul că Primăria Bacău nu dorește să exploateze lemnul în regim industrial, ci doar cât să acopere cheltuielile cu paza și cu taxele.

Astfel, bugetul prevede cheltuieli totale de 59.075 de lei, din care cea mai mare parte o reprezintă paza pădurii și TVA aferent în valoare de 34.800 de lei și, respectiv, 6.600 de lei.

O sumă de 13.100 de lei se va aloca pentru fondul de conservare și alte sume, mai mici, pentru autorizațiile de mediu, drumuri, fondul de mediu și alte autorizații.

Veniturile totale se preconizează a fi în valoare de 60.000 de lei, echivalentul a 400 mc de lemn, ceea ce ar face ca profitul anual din exploatarea celor 325 de hectare să fie de numai 923 de lei.