Grație muncii de echipă dintre organizatori și participanți – părinți-copii-dascăli implicați în organizarea, desfășurarea și evaluarea primelor două ediții ale acestui proiect, anul acesta școlar Proiectul „Cartea, prietena mea”, Ediția a III-a, a fost înscris în OMEC, CAER 5597/16.12.2019 la poziția 153. Aplicanți ai proiectului sunt Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău și Școala Gimnazială „Octavian Voicu” Bacău, iar inițiatori și coordonatori sunt Nicoleta-Luminița Gora, Irina-Mihaela Cosma și Iulia Lefter. Partenerii sunt Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, Asociația „Centrul Părinții Spun Prezent” Bacău și Biserica „Sfântul Dumitru” Bacău.

Anul acesta școlar în proiectul nostru sunt implicate 56 de unități de învățământ școlar: 33 din municipiul și județul Bacău, iar 23 din județele: Bistrița Năsăud, Botoșani, Brăila, Constanța, Dolj, Gorj, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Olt, Ploiești, Prahova, Suceava, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, Timiș. Scopul proiectului constă în atragerea și stimularea interesului copiilor pentru lectura individuală și colectivă în timpul preșcolarității și școlarității mici în vederea dezvoltării și activizării vocabularului, precum și a tehnicilor de muncă intelectuală. Azi, mai mult ca oricând, avem nevoie de părinți deschiși, dornici de a dori să devină mai buni (pentru copiii lor!) și care să fie râvnitori de a fi o parte activă în educarea copilului împreună cu educatoarea/învățătoarea acestuia. Credința noastră este că exemplul corect al unui părinte implicat va conduce pas cu pas copilul spre consolidarea cunoștințelor despre limba și literatura română și, în același timp, la autodefinirea și fundamentarea unui traseu educațional personalizat.

În lunile noiembrie și decembrie 2019, conform activităților înscrise în proiect au avut loc recitări și lecturi în bibliotecile școlilor. Părintele Ionuț Pleșcău afirma anul trecut pe 5 martie 2019 în deschiderea Concursului Județean „Cuvânt, copil, carte” că răsfoirea unei cărți are un impact deosebit asupra dezvoltării noastre. Domnia sa a subliniat ideea legăturii ce se crează între cititor și scriitor, legătură care îl conduce pe primul spre trăirea sentimentelor de respect și admirație față de cel de-al doilea!

În data 5 martie 2020, la ora 10, în Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, Secția pentru copii, se va desfășura Concursul de creație „Cuvânt, copil, carte”, Ediția a III-a. Această acțiune este activitatea centrală a proiectului „Cartea, prietena mea”. Concursul este gratuit și se adresează preșcolarilor și școlarilor mici. Cele 3 secțiuni la care s-au putut înscrie copiii sunt: „Cuvinte și versuri”, Cuvinte și creații libere” și „Natura”. A treia secțiune este dedicată doar copiilor cu cerințe educative speciale. Datorită experienței din prima ediție a concursului, anul trecut școlar, la a doua ediție, am oferit șansa de a fi împreună tuturor copiilor fără nici o deosebire privind condițiile lor fizice, sociale, emoționale, lingvistice sau de altă natură. Aceștia au avut posibilitatea de a realiza un colaj pe tema naturii.

Organizatorii au înscris și centralizat anul acesta 317 (anul trecut au fost doar 241) lucrări: 200 realizate de preșcolari, 71 de școlari și 46 de copii cu cerințe educative speciale. 166 de cadre didactice au sprijinit pașii acestor copii. Conform Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare 25% dintre acestea vor fi apreciate cu premii I, II, III sau mențiuni, iar 75% vor fi apreciate cu diplome de participare. În perioada 04.02.2020 – 04.03.2020 juriul evaluează și apreciază lucrările înscrise în concurs.

Juriul are următoarea componență: • pentru învățământul preșcolar președinte: prof. Maftei Veluța, inspector școlar de specialitate pentru educație timpurie ISJ Bacău, și membrii: prof. Carmen Nedelcu – director Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău și prof. Elena Roșca – director Școala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău; • pentru învățământul școlar: președinte: Cristina Costea Oltea – director adjunct la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău și membrii: Daniel Florin Dincă, profesor de limba și literatura română la Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești, județul Bacău și Iulia Ștefania Leteanu – șef la Biroul Filiale, copii și arte, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău; • pentru învățământul cu cerințe educative speciale:președinte: prof. dr. Oana Maria Droiman – inspector școlar învâțământ special ISJ Bacău și membrii: prof. Mariana Umbrărescu – director Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău, prof. Adriana Vrabie – profesor de educație tehnologică la Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău. Criteriile care au stat la baza premierii lucrărilor au fost: originalitatea și jocul de cuvinte și de rime, vocabularul simplu, specific vârstei, dar expresiv și ludic, jocul de imagini, unele asocieri de cuvinte care s-au concretizat în figuri de stil, precum și creativitatea, estetica, încadrarea în tematica concursului (natura).

Cristina Comănescu și Nicoleta-Luminița Gora, coordonatorii cărții electronice „Cuvânt, copil, carte” vor realiza Ediția nr. 3 a acesteia sub egida Editurii Docucenter Bacău și o vor trimite ulterior pe mail fiecărui participant. Referent științific al cărții noastre este Ioana Boghian, lector univ. dr. la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Momentele speciale încărcate de emoții pozitive trăite împreună de părinți, copii și dascăli în timpul desfășurării Concursului „Cuvânt, copil, carte” în Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău, Secțiunea pentru copii, ne-au determinat ca în premieră, pe 5 martie 2020, juriul prezent să acorde și o Diplomă pentru cel mai bun recitator!

Suntem recunoscători fiecărui participant la proiectul nostru pentru oferirea sentimentului de bucurie, pace și apartenență la o familie frumoasă care privește în aceeași direcție apreciind valoarea!

În școala noastră anul acesta școlar se desfășoară și proiectul Vorbim corect, comunicăm ușor – prezent în CAEJ Calendarul activităților educative județene – 2020 Bacău. Organizatori sunt Șc G. N. Iorga și C.L.I. – Centrul Logopedic Interscolar – prof Alexandra Năstac și educ. Dorina Zota. La amândouă proiecte participă toate educatoarele: Zota Dorina, Apostu Cornelia, Rotaru Marinela, Ciobanu Gabriela, Tănase Roxana, Moreanu Bernadeta, Bârgăoanu Daniela, Petre Romina, Trifan Manuela, Matei Anișoara, Iancu Andreea, Gora Nicoleta-Luminița, precum și conducerea școlii noastre, director, prof. Umbrărescu Mariana și dir. adj., prof. Costea Oltea Cristina.

Profesor pentru învățământul preșcolar, Nicoleta-Luminița Gora


PUBLICITATE