O nouă carte de călătorii scrisă de profesorul Adriana Ambrosie, după debutul cu „Călător pe arca lui Noe”, a fost lansată de curând la Sala Ateneu a Filarmonicii “Mihail Jora“, din Bacău. Evenimentul lansării volumului “Regăsiri” a strâns un public intelectual numeros, cu participarea multor scriitori băcăuani, profesori, elevi, titrează site-ul Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor.

A moderat evenimentul Cristina Ştefan, iar Cvartetul Fagotissimo, condus de Toni Ionescu a întregit atmosfera de sărbătoare a cărţii.
“O carte de proză scurtă, scrisă cu aplomb, care urmează sfatul lui Dalai Lama: în fiecare an să mergem într-un loc în care n-am mai fost. O carte care îndeamnă, stimulează, energizează, un tonic lecturabil”, a spus în deschidere poeta Cristina Ştefan.

Scriitorul Gheorghe Iorga a scris Prefaţa şi Postfaţa cărţii, două studii, de fapt, ample, duble ca analiză: “Călătoria: mod de întrebuinţare a lumii” şi “Călătoriile ca miză literară şi ca învăţare a diferenţei”, iar despre cartea lansată, criticul a subliniat atât bogăţia informaţiilor cât şi spiritual literar în care a fost scrisă: “«Regăsiri», în comparaţie cu volumul din 2017, recurge la un fel de captatio benevolentiae, pregătindu-şi «intrarea» în jurnalul de călătorie propriu-zis prin cinci naraţiuni autonome, în care călătoria, ca deplasare în timp şi spaţiu, e doar un pretext epic. Altfel spus, o profesoară de engleză care călătoreşte ştie că în orice călător care scrie îşi poate face încercarea un prozator. Cât să spui că Adriana Ambrosie nu trăieşte din amintiri, ci amintirile trăiesc din scrisul ei!“.

Petre Isachi a vorbit despre mesajul transmis odată cu scrierea acestei cărţi, călătoria fiind un demers iniţiatic, iar literatura călătoriilor, cu adevărate capodopere, fiind întregită cu acest volum: „Titlul volumului ne dezvăluie că Adriana Ambrosie are metafizica celui ce se află în permanentă căutare de sine însuşi. Se ştie: cine se caută pe sine caută lumea şi cine caută lumea se caută pe sine!”, a fost esenţa afirmaţiilor criticului Petre Isachi.

Au mai vorbit elogios despre cartea “Regăsiri” scriitoarea Oana Savin, fostă elevă a profesoarei Adriana Ambrosie, prof. Grigore Codrescu, Ana Chiscop, Cecilia Moldoveam, Ion Pintile.

Preşedintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, Dumitru Brăneanu a concluzionat, afirmând că ar trebui ca mai mulţi scriitori să îşi scrie jurnalele de călătorie, astfel că actul de cultură pe care îl face Adriana Ambrosie ar trebui urmat de cei cu har în a descrie o călătorie şi din care cititorul să-şi îmbogăţească cunoştinţele, cultura, este păcat să se piardă acest tezaur şi să tratam călătoriile doar ca mijloc de distracţie.

Alte articole