Joi, 3 septembrie, la Pensiunea “Balta Albastră” din satul Siret (comuna Letea-Veche) a fost lansat volumul “Cronica unei mari familii băcăuane: Boierii Lecca”, ediția a II-a, revăzută și adăugită, apărut la Editura „Magic Print” din Onești.

La evenimentul organizat de Asociația Culturală „Familia Lecca” și de Fundația Culturală „Georgeta și Mircea Cancicov”, sub egida Itinerariile Avangardei XXII, au participat scriitori, jurnaliști, universitari, profesori, ingineri, economiști, militari, parlamentari și preoți, precum și oameni de afaceri, directori de instituții publice și politicieni din Bacău, Piatra Neamț, Onești și Buhuși.

Mulți dintre ei sunt protagoniștii unei veritabile istorii vorbite a Bacăului, cuprinsă în cele 260 de interviuri realizate de Victor Munteanu în ultimii 21 de ani și apărute în trei volume intitulate „Dezvăluiri” și în alte trei volume sub titlul „Personalități la ora destăinuirilor”. Dintre acești intervievați, la manifestare au fost prezenți Mircea Nicolae Rusu, Adrian Avram, Dumitru Lecca, Carmen Corocea, Tudorița Lungu, Vilică Munteanu, Dumitru Brăneanu, Dragoș Luchian, Ioan Chiriac, Gheorghe Savu, Maria Tătaru-Bodea, iar din cei prezenți în al patrulea volum, care este deja în pregătire, au participat Dumitru Lecca, Daniel Nicolescu, Mihai Buznea, Dorin Vieriu și col. (r) Ioan Ouatu din Piatra Neamț.

Au mai venit și scriitorii Theodor-George Calcan, Petre Isachi, Dan Iacob, Cecilia Moldovan și Adrian Lungu, membri ai Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România, condusă de Dumitru Brăneanu. De asemenea, au participat membri ai Filialei Bacău-Neamț a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (Mihai Buznea, Ioan Enache, Cornel Galben, Petru Done și Dorin Dodiță), filială condusă de Cornel Cepariu.

Au participat și universitarii Ioan Dănilă și Vasile George Puiu. Manifestarea a început cu un colocviu pe tema „Rolul boierilor Lecca în Bacăul de altădată”, susținut, între alții, de Vilică Munteanu, Adrian Horodnic, Dumitru Ficuță, Mitică Pricopie și col. (r) Paul-Valerian Timofte, președintele Filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor. Despre lucrarea lansată cu acest prilej a vorbit istoricul Vilică Munteanu, cel care semnează și prefața volumului, dar referiri au făcut și scriitorii Petre Isachi, Cornel Galben, Daniel Nicolescu, Ioan Neacșu și Ioan Enache.

Iată câteva din opiniile vorbitorilor:
Dumitru Lecca – „Cu convingerea, sădită de o educație căreia îi port respect, că o țară fără valori și fără trecut nu poate avea viitor, am pornit la drumul anevoios de a readuce memoriei colective viața unor oameni din familia mea, care, cu trudă și inteligență, și-au servit cu onoare patria și poporul.”

Tudorița Lungu: “Parfum de vremuri apuse, în vremuri de neliniști și amenințare, liberal prin tradiție, a adus mai aproape istorii de altă dată, spuse cu aerul și parfumul său de boier. Lansarea volumului ,,Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca” a fost un nou prilej de a ne reîntâlni cu spiritul și valorile unor oameni care au scris cartea de istorie a Bacăului și a României. O împrejurare rară și admirabilă, de care tinerii noștri vor avea tot mai puțin parte”.

Vilică Munteanu: “Dureros este că, în perioada 1945-1989, autoritățile statului au încercat să șteargă din memoria românilor multe dintre aceste personalități și familii, să le treacă în umbră, dacă nu la coșul de gunoi al istoriei, iar atunci când unele trebuiau pomenite, li se atribuiau „calități” care le făceau „incompatibile” cu virtuțile poporului nostru, fiind tratați ca exponenți ai fostelor clase exploatatoare, ai bogaților (deși averile erau rodul acumulărilor mai multor generații), ai partidelor politice istorice cu ideologii ce nu erau agreate de comuniști, omițându-se faptul că în multe cazuri politicienii, la sfârșitul mandatului erau mai puțin bogați decât în momentul intrării în politică.”

Sorin Umbrărescu: “Astăzi am avut deosebita plăcere să particip la lansarea cronicii unei mari familii băcăuane, Boierii Lecca, carte semnată de descendentul direct al acestei familii, reputatul profesor Dumitru Lecca. Istoria nu uită personalitățile sale și mai ales pe cei ce au avut o contribuție atât de importantă la nivel local și național. Tindem de multe ori să credem că politica este separată de cultură, dar iată că exemplu acestei familii este mai mult decât grăitor în acest sens. Foști senatori, deputați, miniștri, generali, diplomați, oameni care și-au pus amprenta asupra comunității băcăuane și au scris pagini de istorie națională sunt evocați cu măiestrie de profesorul Dumitru Lecca. Este datoria noastră a fiecăruia să aducem recunoștință înaintașilor și să prețuim contribuția lor fără de care comunitatea noastră ar fi fost mai săracă astăzi.”

Adrian Horodnic: “Fără a fi sugerat de blazonul familiei și fără o deviză anume, boierii Lecca și-au propus să slujească pe semenii lor, atât la nivelul micilor comunități din zonă, cât și la nivel de țară. (…)
Boierii Lecca întrețineau un anumit capital social prin relații de familie sau prin organizarea de serate, dineuri, manifestări culturale, toate dominate de respect și prietenie, valori niciodată părăsite. Indiferent de funcțiile deținute, demnitarilor din familia Lecca le-a fost străin fanatismul, fenomen des întâlnit în politica de partid, în revoluții sau în război.”

Dan Iacob: “Oamenii, citim în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetele 15 și 16, „n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și lumineaza tuturor celor din casa. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri”.

Cred că aceste celebre versete biblice pot da seamă și de cartea scrisă de Dumitru Lecca; istoria neamului românesc își trage sevele din istoria câtorva mari familii de boieri, chiar dacă între anii 1944 – 1989, sub regimul comunist, lumina lor a fost pusă sub obroc.”

Daniel Nicolescu: “S-au întors boierii! Într-o vreme a globalizării, în care nevoia de păstrare a identității naționale, a recuperării istoriei adevărate cu valorile ei perene e mai acuă ca oricând. Aruncați în mormântul istoriei, boierii Lecca, acești bărbați-embleme, ctitori de țară și de neam, apărtori ai credinței creștine, după ce au urcat, timp de 50 de ani, Golgota persecuției comuniste, sunt readuși la viață din nevoia acută de a oferi modele contemporanilor și de a repune în drepturi un sistem de valori viabil, instituit de un modus vivendi boieresc și confirmat de istorie. Boierii Lecca n-au cunoscut traseismul politic, practicat într-o veselie de politicienii contemporani, triști epigoni ai acestor înaintași iluștri. Așa cum transpare din succintele biografii ale acestor nume glorioase de boieri, boieria înseamnă un mod onest de a face politică, fidelitate față de doctrina liberală, izvorâtă atât din convingeri doctrinare, cât și din noblețe ereditară.”

Cu ocazia acestei lansări, Maria Dohotaru, Vilică Munteanu, Ioan Chiriac și Florin Țuțuianu au primit din partea autorului câte o distincție pentru promovarea memoriei boierilor Lecca.

Cuvântul de final al lansării de carte i-a revenit, firesc, lui Dumitru Lecca, descendent de o ținută morală și intelectuală remarcabilă, cel care a întreprins deja multe demersuri și acțiuni pentru a repune pe soclul cuvenit memoria acestei ilustre familii.

Manifestarea a fost ilustrată muzical de solista Maria Tătaru-Bodea, de cantautorul Florin Țuțuianu și de Grupul Folcloric „Suflet românesc ” (Elisabeta Ungur, Elena-Mihaela Petrache și Bianca Pop).

La final a avut loc și o rugăciune de binecuvântare oficiată de preotul Marius Popescu, parohul Bisericii “Sfântul Ioan” din Bacău.

O împrejurare rară și admirabilă, de care tinerii noștri vor avea tot mai puțin parte.

Victor MunteanuPUBLICITATE