Nu mai puțin de 23 de asociații de proprietari din Bacău, cu datorii cuprinse între 687.000 și 51.000 de lei vor rămâne fără apă caldă după ce furnizorul a decis să le debranșeze.

„Având în vedere că societatea noastră a parcurs etapele procedurale de notificare a celor aflați în această situație, cu privire la consecințele pe care le vor suporta ca urmare a neplății debitelor restante, în data de 15.06.2022, Thermoenergy Group S.A Bacău va sista furnizarea serviciului de alimentare cu energie termică utilizatorilor prezentați în Anexă, iar reluarea furnizării serviciului se va face doar la solicitarea scrisă a asociatillor, după plata debitelor sau eșalonarea aprobată în susținerea celor anterior prezentate.Subliniem faptul că neachitarea debitelor de către utilizator a condus la imposibilitatea onorarii obligațiilor Thermoenergy Group S.A. Bacău față de furnizorii săi de combustibili, în special către furnizorii de gaz și energie electrică.

Neplata facturilor de către utilizatorii serviciului, generează pentru orice operator de servicii de utilitate publică, grave dezechilibre financiare, cu impact direct pe calitatea și continuitatea serviciilor prestate” se arată într-un comunicat al societății Thermoenergy.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 325 /2006 – modificată:
– operatorul are dreptul să sisteze furnizarea /prestarea serviciului acelor utilizatori care nu își achită contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de plată a facturilor, prin debranșarea de la rețelele publice de distribuție a energiei termice și să solicite recuperarea debitelor în instanță;

– măsura debranșării de la rețeaua publică de distribuire a energiei termice se poate lua numai în urma unei notificări prealabile adresate utilizatorului restant și se poate pune în aplicare după 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acesteia; transmiterea se poate face prin curier sau prin scrisoare recomandată.

Procedura de notificare se consideră îndeplinită și în cazul unui eventual refuz de primire a acesteia din partea utilizatorului; – reluarea furnizării / prestării serviciului de alimentare cu energie termică către utilizator se face după achitarea sumelor facturate de operator, în termen de maximum 5 zile lucrătoare• cheltuielile justificate aferente sistării respective reluarit furnizării / prestării serviciului, se plătesc de către utilizator.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"
PUBLICITATE