Înscrierile în grădinițele băcăuane, pentru anul școlar 2019 – 2020, au început de ieri, 20 mai, și se termină pe 14 iunie, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației. Sunt însă și grădinițe care au acceptat înscrierile încă de la începutul anului calendaristic, și unde acum se fac reînscrieri, dar sunt și unități de învățământ preșcolar care deschid procedura în această perioadă.

Acte necesare:
• cerere de înscriere la grădiniță, pe care grădinițele le-o pun părinților la dispoziție;
• adeverințe de salariați ale părinților/ale unui părinte (pentru grădinițele cu program prelungit și săptămânal);
• copie certificat de naştere copil;
• copie buletin părinte/tutore/reprezentant legal;
• hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
• fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare.
Dacă sunt mai multe cereri de înscriere decât locuri, părinții trebuie să aducă și documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice ale celor trei unităţi de învăţământ pentru care au optat.

Criterii de departajare

În situația în care, într-o grădiniță, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, informează Ministerul Educației. Acestea sunt:
• criteriile generale de departajare:
– existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);
– existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
– existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în grădinița respectivă;
– existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.
• criteriile specifice de departajare: (se aplică numai după criteriile generale). Ele sunt realizate de fiecare grădiniță, cu aprobarea Consiliului de administraţie al acesteia şi avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

La grădiniță, în grupa mică, pot fi să fie înscriși și copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 3 ani, dar numai în limita locurilor disponibile. Ocuparea locurilor libere se face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani).

Calendar

În data de 18 iunie 2019, la ora 15.00, grădinițele vor afișa listele finale cu copiii înscriși/admiși în grădiniță, pentru anul școlar 2019 – 2020, după prima etapă. Copiii respinși în Etapa I de înscrieri la grădiniță 2019 vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere în Etapa II. Grădinițele care nu mai au locuri libere după prima etapă nu pot să primească cereri tip de înscriere pentru etapa a doua.
Etapa I
• 20.05.2019 – 07.06.2019, părinţii copiilor vor depune cererile în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2019 – 2020.
• 10.06.2019 – 14.06.2019, proceserea cererilor de înscriere.
• 18 iunie 2018 (ora 15.00), unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2019 – 2020, după prima etapă.
Etapa II
• 24.06.2019 – 19.07.2019, colectarea cererilor de înscriere;
• 22.07.2019 – 26.07.2019, procesarea cererile de înscriere.
După aceste două etape este prevăzută și o etapă de ajustări în intervalul calendaristic 29.07.2019 – 30.08.2019.

Reînscrierea copiilor deja aflați la grădiniță

De la începutul acestei luni, de pe 6 mai, și până pe 17 mai, copiii care sunt deja înscriși la grădiniță și parcurg grupa mică sau grupa mijlocie au fost reînscriși pentru toamnă, pentru a continua grupa următoare.

„Pentru anul școlar viitor, numărul total de locuri în grădinițele din județul Bacău este de 16.305. Dintre acestea, numai în grădinițele din municipiul Bacău sunt 4.756. De cealaltă parte, s-au înregistrat și 6.869 de reînscrieri la nivelul județului Bacău.”
Prof. Oana Bărbuț, inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Bacău

Tot de ieri, așa cum am prezentat deja în Deșteptarea, au început înscrierile și în creșele băcăuane. Dosarele se depun la secretariatul unităților de învățământ cu personalitate juridică (de care aparțin acum aceste instituții de educație antepreșcolară), în perioada 20 mai – 07 iunie 2019.
Conform proiectului planului de şcolarizare în municipiul Bacău sunt în total 460 de locuri.