Declarația Unică se poate depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz. Declaraţia se mai poate depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual, precum şi pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

În cazul impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care există obligația depunerii Declarației Unice, dacă aceasta se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă facilități.

Astfel, bonificația este de 5% dacă obligațiile se sting până la termenul scadent de 30 iunie 2020. Dacă Declarația Unică se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până la data de 30 iunie 2020, se mai acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate.


PUBLICITATE