Astăzi este o zi importantă pentru Bacău: se discută și se decide în Consiliul Local bugetul anului 2020.

“Prioritățile mele rămân sănătatea, infrastructura și educația. Și, nu în ultimul rând, investiția în tineri, în sistematizarea terenului pe care iși vor construi locuințe cei care vor să trăiască, să muncească și să-și crească copiii în municipiul Bacău”, a declarat primarul Cosmin Necula.

“Mult mai multe obiective se regăsesc în Bugetul acestui an, dar sănătatea, educația și infrastructura sunt, cu siguranță, proiectele mele de suflet, de care Bacăul are cea mai mare nevoie.

Nici nu mă pot gândi că există vreun consilier local care să spună NU finanțării lucrarilor la Spitalul Municipal, la Spitalul de Pneumoftiziologie, să REFUZE băcăuanilor străzi asfaltate și parcări, refacerea sistemului de alimentare cu apă, construcția de grădinițe și creșe sau să se OPUNĂ sprijinirii tinerilor”, a mai spus primarul Bacăului.

Tot astăzi se va discuta și proiectul de reorganizare-prin-desființare a Poliției Locale.

“Chiar că nu-mi imaginez cum cineva ar putea să ne lase orașul fără polițiștii locali, fără siguranța pe care Poliția Locală o oferă cetățenilor onești din acest oraș. Pentru acest proiect pot vota doar cei care sunt extrem de deranjați de amenzile primite pentru construcții ilegale sau nerespectarea regimului construcțiilor”, a declarat primarul Necula.

El a prezentat și o parte dintre proiectele pe care le cuprinde proiectul de Buget pentru acest an:

Obiective finanțate din bugetul local:

-Continuarea lucrărilor la Spitalul Municipal
-Finalizarea Insulei de Agrement
-Finalizarea modernizării tuturor cabinetelor stomatologice școlare
-Continuarea investițiilor la Spitalul TBC (construire clădire pentru internări de zi, construire spălătorie, arhivă și spații administrative, construire instalație de stocare și distribuție oxigen medical, stație de preepurare)
-Continuarea programului de modernizare pentru toate clasele pregătitoare și clasele a cincea
-Finalizare sălii de sport și a atelierelor de lucru de la Liceul Sportiv
-Asfaltări și reabilitare străzi
-Amenajare parcări
-Amenajare locuri de joacă
-Sistematizarea terenurilor pentru construirea ansamblului de locuințe pentru tineri – lucrări tehnico edilitare și infrastructură rutieră – Strada Poligonului
-Investiții pentru sistemul alimentare cu apă (Finalizarea lucrărilor la Rezerva de apă, Realizare stație de demanganizare Gherăiești și reabilitarea fronturilor de captare, stabilizarea conductei de aducțiune apă brută de la barajul Poiana Uzului, stabilizarea dealului Masotea și a conductei de aducțiune apă brută de la Poiana Uzului, înlocuirea ansamblului hidraulic în camera vanelor de la rezervoarele Barați)
-Finalizarea Parcului Făgăraș
-Finalizarea Centrului de Informare Cetățeni
-Sistem de supraveghere video a traficului
-Realizarea unui nou ,,Club al Pensionarilor” pe strada Aviatorilor
-Modernizarea sistemului de iluminat public stradal
-Dezvoltarea pieței de energie termică – Racordarea la SACET a Spitalului Județean Bacău și a Colegiului Economic
-Finalizarea lucrarilor la locuințele sociale din strada Izvoare (Cartier Habitat) – rețele de apă, canalizare și refacere drum acces
-Construire corp nou și modernizarea clădirii existente – Grădinița 18
-Construire grădiniță și creșă la Colegiul Tehnic N.V. Karpen
-Construire grădiniță și creșă la Școala Nicu Enea – cartier Șerbănești
-Construire creșă Școala G.M. Cancicov

Obiective finanțate din fonduri europene:

– Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare
– Modernizarea, dotarea și extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie
– Modernizare și reabilitare Colegiul Antipa –
– Modernizare și reabilitare Colegiul N.V. Karpen
– Realizare ,,HUB Tineret” – Cinema Orizont – infrastructură suport de incubare a afacerilor
– Modernizare și reabilitare Creșa nr. 3 și Creșa nr. 9
– ,,Primii pașii spre educație” si ,,Dezvoltare antepreșcolară prin educație” – programe de protecție si incluziune socială în creșe
– Sistem de management al traficului, coridoare transport public local și deplasări cu bicicleta
– Modernizarea stațiilor de transport public
– Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport
– Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gară – cartier CFR
– Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul Cancicov – Stadion – Bazin – Universitatea V. Alecsandri
– Traseu pentru biciclete – semicircular – Mioriței
– Reamenajare strada Prieteniei pe modelul zonă rezidențială
– Coridor deplasări nemotorizate Centru – cartier Șerbănești
– Coridor deplasări nemotorizate pentru agrement: Centru –Insula de Agrement – Letea Veche.