Anunț de presă

Data publicării 26.10.2017

DEZVOLTAREA DURABILĂ DIN PUNCT DE VEDERE ECONOMIC A SOCIETĂȚII CONCORDIA LABORATORY SRL PRIN ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE

Titlul proiectului: Dezvoltarea durabilă din punct de vedere economic a societății CONCORDIA LABORATORY SRL prin achiziția de echipamente performante

Numele beneficiarului SC CONCORDIA LABORATORY SRL

Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est”

Valoarea totala a proiectului: 595.752,58 lei

Valoarea finanțării nerambursabile: 400.505,94 lei

Proiectul “Dezvoltarea durabilă din punct de vedere economic a societății CONCORDIA LABORATORY SRL prin achiziția de echipamente performante”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC CONCORDIA LABORATORY SRL, și are o valoare totală de 595.752,58 lei din care 400.505,94 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Est, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Introducerea de 5 servicii noi ca urmare a inovării și diversificării proceselor în cadrul firmei prin achiziția de echipamente conform codului CAEN 7120 – Activitati de testare si analize tehnice
2. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin asigurarea creșterii gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor, realizată printr-o colaborare cu un furnizor de colectare selectivă a deșeurilor în perioada de implementare al proiectului și în perioada de durabilitate al proiectului.
3. Realizarea de măsuri specifice pentru egalitatea de șanse și tratament prin angajarea de cel puțin o persoană aparținând unei categorii defavorizate și adaptarea infrastructurii pentru operarea de către persoane cu dizabilități.

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Date de contact beneficiar:
Mazilu Eugen Cristinel – Administrator
Adresă: Municipiul Bacău, România, Calea Romanului, nr. 104, judeţul Bacău, cod postal 600377, România
Tel/Fax/Email : 0744701008 / 0234516683, office@concordialaboratory.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Inițiativă locală. Dezvoltare Regională
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"