Anunț de presă

CRESTEREA CAPACITATII FIRMEI OFFICE TECH PRIN ACHIZITIONAREA DE ACTIVE NOI

Titlul proiectului: Cresterea capacitatii firmei Office Tech prin achizitionarea de active noi
Numele beneficiarului SC Office Tech SRL
Numele programului Programul Operațional Regional 2014-2020
Numele Autorității de Management “Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene”
Numele Organismului Intermediar “Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est”
Valoarea totala a proiectului: 606.044,48 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 407.424,87 lei

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Introducerea unei activitati noi ca urmare a inovării şi diversificării lucrarilor prestate în cadrul firmei, cu ajutorul noului flux tehnologic
• Respectarea principiilor de dezvoltare durabila prin: creşterea eficienţei energetice ca urmare a achizitionarii de echipamente noi cu un consum redus de energie, eficientizarea iluminatului in spatiul locatiei de implementare (prin montare sistem de iluminat eficient) si prin imbunătăţirea calităţii mediului înconjurător prin recuperare și reciclare a deșeurilor.
• Dezvoltarea resurselor umane ale microîntreprinderii prin angajarea a 5 persoane, păstrarea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toată perioada de durabilitate a proiectului si respectarea principiilor egalitatii de sanse, gen si discriminare, astfel: o persoană angajata va aparţine unei categorii defavorizate. In plus, infrastructura poate fi folosita si de catre persoane cu dizabilităţi (loc de parcare semnalizat corespunzator pentru persoanele cu handicap locomotor, se va asigura un contrast adecvat în decor pentru a ajuta la deplasarea în siguranţă a persoanelor cu deficienţe de vedere)

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri.

Date de contact beneficiar:
Ungureanu Stelian – Administrator
Tel/Fax/Email : 0741935886, [email protected]

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Abonați-vă la canalul Telegram Deșteptarea pentru a primi știri necenzurate de "standardele comunității"